Висока кваліфікація викладачів

Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета

Новітні методи викладання

- забезпечення високого рівня знань та практичних навичок спеціалістів фармації;

- організацію та проведення післядипломної спеціалізації (інтернатури) випускників вищих фармацевтичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації;

- організацію та проведення післядипломної підготовки спеціалістів за запитами практичної фармації;

- проведення науково-дослідних робіт з метою вирішення проблем у фармації та післядипломній системі підготовки фахівців;

- удосконалення форм та методів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з урахуванням сучасних вимог фармацевтичної науки і практики, а також перспектив їх розвитку;

Індивідуальний підхід до кожного слухача

- узагальнення досвіду у системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації і на цій основі удосконалення діючих навчальних планів та програм для провізорів-організаторів;

- створення та впровадження нових підходів у системі післядипломної підготовки провізорів-організаторів, у т.ч. дистанційної форми навчання;

- виконання функцій опорної кафедри у системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»;

- приймання участі у роботі міжнародних і вітчизняних симпозіумів, конференцій, з’їздів і нарад у справах фармації;

- спілкування та обміну досвідом з навчально-методичних і наукових питань з фахівцями вітчизняних фармацевтичних факультетів і профільних кафедр університетів інших країн світу та ін.