Конференции

Участие в конференциях за 2018 учебный год:

  з/п Назва Місце та дата
1. VІ Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків 22-23   березня 2018 р.
2. VІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України»   м. Харків 25-27 квітня 2018 р.
3. XIII научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, посвященной «Году развития туризма и народных ремесел» м. Душанбе 27 квітня 2018 р.
4. IV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» м. Харків 24-25 квітня 2018 р.
 5. Advances of Science Proceedings of articles the international scientific conference  Чехия 27 квітня 2018 р.
6. VІ Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків 22-23   березня 2018 р. 
7. II науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» м. Харків 27 квітня    2018 р. 
8. ХІІІ науково-практична internet-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» м. Харків, 21 травня 2018 
9. Семінар «Kinetex Core-Shell Technology for Pharmaceutical Methods and Ph. Eur. Monogroph Methods.» м. Харків, 06 лютого 2018
10. Міжнародна  науково-практична конференція косметологія і аромологія: етапи становлення та майбутнє м. Харків, 22-23 лютого 2018
11. XII Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». м. Харків,18 травня
2018 р
12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра» с. Синевирська Поляна, Міжгірський район, Закарпатська область 7-8 травня 2018 р.
13. Семінар у форматі телемостів «Тромбози та кровотечі: доказова медицина та мультидисциплінарний підхід»  
м. Вінниця   14 червня 2018

Участие в конференциях за 2017 учебный год:

 п/п Название Место и дата
1. ІV Всеукраїнська науково-освітня internet-конференція «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» г. Харьков, 15 марта 2017 г.
2. V Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» г. Харьков, 30-31 марта 2017 г.
3. ІХ науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» г. Харьков, 23 марта 2017 г.
4. Семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу» г. Киев, 02 марта 2017 г.
5. І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів. Сучасна фармакотерапія хронічної обструктивної патології легень і бронхіальної астми» г. Харьков, 30-31 марта 2017 г.
6. Науково-практичний семінар «Українська Фармацевтична Школа» «Інструменти особистого успіху в структурі аптечного бізнесу» г. Киев, 07 апреля 2017 року г.
7. V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» г. Харьков, 20-21.04. 2017 г.
8. Майстер-клас «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти» г. Харьков, 07 апреля 2017 г.
9. Науково-практичний семінар «Актуальність переходу аптечних установ на міжнародні галузеві стандарти GPP з метою забезпечення належної якості фармацевтичних послуг і функціонування системи управління якістю» г. Киев, 25-27 апреля 2017 г.
10. І науково-практична конференція Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика. г. Харьков, 16-17 мая 2017 г.
11. VI міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» г. Киев, 25-27 апреля 2017 г.
12. VIІІ міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» IMF г. Киев, 25-27 апреля 2017 г.
13. Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO г. Киев, 25-27 апреля 2017 г.
14. Майстер-клас «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти» г. Киев, 27 апреля 2017 г.
15. XІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» г. Тернополь, 18-19 мая 2017 г.

Участие в конференциях за 2016 учебный год:

п/п Название Место и дата
1. I науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» г. Харков, 24-25.03.2016 г.
2. ІV Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» г. Харков, 24-25.03.2016 г.
3. Науково-практичний семінар «Українська Фармацевтична Школа» г. Харков, 8 апреля 2016 г.
4. ХХХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» г. Харков, 8 апреля 2016 г.
5. V Міжнародний Медичний Конгрес г. Киев, 19-21 апреля 2016 г.
6. Семінар «GPP. Роль фармацевтичного працівника в суспільстві та системі охорони здоров’я, його сфера відповідальності» г. Киев, 19-21апреля 2016 г.
7. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» г. Харьков, 21 апреля 2016 г.
8. Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи. VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України» г. Харьков, 13-16 сентября 2016 г.
9. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: науковий симпозіум у рамках VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України г. Харьков, 15-16 сентября 2016 г.
10. ХХХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» г. Харьков, 08 апреля 2016 г.
11. Международная дистанционная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества» посвященной 85-летию Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова г. Алматы, 04 мая 2016 г.
12. VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» г. Тернополь, 10-11 ноября 2016 г.

Участие в конференциях за 2015 учебный год:

п/п Название Место и дата
1. ІІІ Всеукраїнська науково-освітня internet-конференція «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» г. Харьков, 12 марта 2015 г.
2. ІІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» г. Харьков, 26-27.03.2015 г.
3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» г. Харьков, 2-3 апреля 2015 г.
4. ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи» г. Харьков, 27-30.04.2015 г.
5. XXІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Topical issues of new drugs development» Kharkiv, 23, april 2015 г.
6. Науково-практичний семінар «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» г. Полтава, 10 июня 2015 г.
7. Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» г. Киев, 27-28 августа 2015
8. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті Євроінтеграції» г. Винница, 17 октября 2015 г.
9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я 2015» г. Киев, 20-22 октября 2015 г.
10. Український конгрес «Приватна медицина» м. Киев, 20-22 октября 2015 г.
11. Аромакоррекция психофизического состояния человека: материалы V международной научно-практической конференции Ялта, 27-29 октября 2015 г.
12. ІV наково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» г. Харків, 3 ноября 2015 г.
13. ІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» г. Харків, 12-13.11.2015 г.
14. Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015» г. Запорожье, г. Киев 12-13 ноября 2015
15. ХІІ науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку фармацевтичного (провізорського) самоврядування г. Харьков, 19-20.11. 2015 г.
16. 63-я годичная научно-практическая коеференция с международным участием «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи» (Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино) г. Душанбе, 20-21.11.2015 г.
17. ХІІІ науково-практична internet-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» г. Харьков, 26-27.11.2015 г.
18. ІІІ международная научная конференция молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» г. Шымкенте, Казахстан, 9-10 декабря 2015

Участие в конференциях по 2013 — 2014 учебный год:

Название

Дата и место проведения

1

V науково-практ. конф. з міжнар. участю: «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»

г. Тернополь

27-28 сентября 2013г.

2

Всеукр. науково-методична відео-конф. з міжнар. участю: «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013″

відео конф.

11 октября 2013 г.

3 Х міжнар. наук.-практ. конф.:»Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку»

г. Харьков

15-16 ноября 2013 г.

4 Научно-практ. конф. с межнар.участием: «Современные тенденции перспективы развития фармацевтичесого образованияи и науки в России и за рубежом

г. Пермь, Россия, 21-23 ноября 2013

5 Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи»

інтернет-конф. 17-20 марта 2014 г.

6

ІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.:» Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»

internet-конф.

27-28 марта 2014 г.

7

ХІІ Междунар.конф.: «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы»

Минск. БГУ

11-12 апреля 2014

8

3-я Международная научно-практическая конференция «Аромакоррекция психофизического состояния человека» г. Ялта 4-7 июня 2014 г.

9

Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну»

г.Харьков, НФаУ 1-3 октября 2014 г.

10

ІІІ Науково-практична конференція «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» г.Харьков, НФаУ 4 ноября 2014 г.

11

І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» г. Харьков, НФаУ 7-8 ноября 2014 г.

12

ІХ міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку» г. Харьков 13-14 ноября 2014 г.

13

VІІ науково-практична інтернет-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» г. Харьков 20 ноября 2014 г.

Print Friendly, PDF & Email