Конференции

 

Участие в конференциях за 2019 учебный год:

з/п Назва Місце та дата
1. Науково-практичний семінар «Здоров’я та фармація в ХХІ столітті» м. Харків, 5 березня 2019 р.
2. Науково-практичний семінар «Health and Pharmacy in the 21st Century» м. Харків, 5 березня 2019 р.
3. Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарний підхід до рішення естетичних проблем в практиці косметолога» м. Харків, 13 березня 2019 р.
4. V Всеукраїнська науково-освітня Іnternet конференція «Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» м. Харків, 12-13 березня 2019 р.
5. VІІ міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків, 21 березня 2019 р.
6. ХХVІ International scientific and practical conference of young scientists and student «Topical issues of new medicines development» м. Харків, 10-12 квітня 2019 р.
7. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» м. Харків, 25-26 квітня 2019 р.
8. Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів» м. Львів, 26-27 квітня 2019 р.
9. ХІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ» м. Харків, 17 травня 2019 р.
10. ХІ науково-практична internet-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» м. Харків, 24 травня 2019 р.
11. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку”, присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.
12. «Перший форум фармацевтів Вінниччини у форматі науково-практичної конференції з міжнародною участю» м. Вінниця, 16-17 вересня 2019 р.
13. Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю«Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації» м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р.
14. Регіональна конференція Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP) для Європейського регіону «Delivering primary health care: Pharmacists taking the next leap forward» м. Анкара, 21-27 жовтня 2019 р.
15. ISPOR 22 st Annual European Congress м. Копенгаген, 02-06 листопада 2019 р.
16. VІІ Міжнародна науково-практична конференеція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» м. Харків, 15 листопада 2019 р.

Участие в конференциях за 2018 учебный год:

  з/п Назва Місце та дата
1. VІ Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків 22-23   березня 2018 р.
2. VІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України»   м. Харків 25-27 квітня 2018 р.
3. XIII научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, посвященной «Году развития туризма и народных ремесел» м. Душанбе 27 квітня 2018 р.
4. IV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» м. Харків 24-25 квітня 2018 р.
 5. Advances of Science Proceedings of articles the international scientific conference  Чехия 27 квітня 2018 р.
6. VІ Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків 22-23   березня 2018 р. 
7. II науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» м. Харків 27 квітня    2018 р. 
8. ХІІІ науково-практична internet-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» м. Харків, 21 травня 2018 
9. Семінар «Kinetex Core-Shell Technology for Pharmaceutical Methods and Ph. Eur. Monogroph Methods.» м. Харків, 06 лютого 2018
10. Міжнародна  науково-практична конференція косметологія і аромологія: етапи становлення та майбутнє м. Харків, 22-23 лютого 2018
11. XII Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». м. Харків,18 травня 2018 р
12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра» с. Синевирська Поляна, Міжгірський район, Закарпатська область 7-8 травня 2018 р.
13. Семінар у форматі телемостів «Тромбози та кровотечі: доказова медицина та мультидисциплінарний підхід»   м. Вінниця   14 червня 2018

Участие в конференциях за 2017 учебный год:

 п/п Название Место и дата
1. ІV Всеукраїнська науково-освітня internet-конференція «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» г. Харьков, 15 марта 2017 г.
2. V Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» г. Харьков, 30-31 марта 2017 г.
3. ІХ науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» г. Харьков, 23 марта 2017 г.
4. Семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу» г. Киев, 02 марта 2017 г.
5. І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів. Сучасна фармакотерапія хронічної обструктивної патології легень і бронхіальної астми» г. Харьков, 30-31 марта 2017 г.
6. Науково-практичний семінар «Українська Фармацевтична Школа» «Інструменти особистого успіху в структурі аптечного бізнесу» г. Киев, 07 апреля 2017 року г.
7. V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» г. Харьков, 20-21.04. 2017 г.
8. Майстер-клас «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти» г. Харьков, 07 апреля 2017 г.
9. Науково-практичний семінар «Актуальність переходу аптечних установ на міжнародні галузеві стандарти GPP з метою забезпечення належної якості фармацевтичних послуг і функціонування системи управління якістю» г. Киев, 25-27 апреля 2017 г.
10. І науково-практична конференція Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика. г. Харьков, 16-17 мая 2017 г.
11. VI міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» г. Киев, 25-27 апреля 2017 г.
12. VIІІ міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» IMF г. Киев, 25-27 апреля 2017 г.
13. Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO г. Киев, 25-27 апреля 2017 г.
14. Майстер-клас «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти» г. Киев, 27 апреля 2017 г.
15. XІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» г. Тернополь, 18-19 мая 2017 г.

Участие в конференциях за 2016 учебный год:

п/п Название Место и дата
1. I науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» г. Харков, 24-25.03.2016 г.
2. ІV Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» г. Харков, 24-25.03.2016 г.
3. Науково-практичний семінар «Українська Фармацевтична Школа» г. Харков, 8 апреля 2016 г.
4. ХХХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» г. Харков, 8 апреля 2016 г.
5. V Міжнародний Медичний Конгрес г. Киев, 19-21 апреля 2016 г.
6. Семінар «GPP. Роль фармацевтичного працівника в суспільстві та системі охорони здоров’я, його сфера відповідальності» г. Киев, 19-21апреля 2016 г.
7. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» г. Харьков, 21 апреля 2016 г.
8. Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи. VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України» г. Харьков, 13-16 сентября 2016 г.
9. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: науковий симпозіум у рамках VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України г. Харьков, 15-16 сентября 2016 г.
10. ХХХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» г. Харьков, 08 апреля 2016 г.
11. Международная дистанционная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества» посвященной 85-летию Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова г. Алматы, 04 мая 2016 г.
12. VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» г. Тернополь, 10-11 ноября 2016 г.

Участие в конференциях за 2015 учебный год:

п/п Название Место и дата
1. ІІІ Всеукраїнська науково-освітня internet-конференція «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» г. Харьков, 12 марта 2015 г.
2. ІІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» г. Харьков, 26-27.03.2015 г.
3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» г. Харьков, 2-3 апреля 2015 г.
4. ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи» г. Харьков, 27-30.04.2015 г.
5. XXІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Topical issues of new drugs development» Kharkiv, 23, april 2015 г.
6. Науково-практичний семінар «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» г. Полтава, 10 июня 2015 г.
7. Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» г. Киев, 27-28 августа 2015
8. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті Євроінтеграції» г. Винница, 17 октября 2015 г.
9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я 2015» г. Киев, 20-22 октября 2015 г.
10. Український конгрес «Приватна медицина» м. Киев, 20-22 октября 2015 г.
11. Аромакоррекция психофизического состояния человека: материалы V международной научно-практической конференции Ялта, 27-29 октября 2015 г.
12. ІV наково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» г. Харків, 3 ноября 2015 г.
13. ІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» г. Харків, 12-13.11.2015 г.
14. Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015» г. Запорожье, г. Киев 12-13 ноября 2015
15. ХІІ науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку фармацевтичного (провізорського) самоврядування г. Харьков, 19-20.11. 2015 г.
16. 63-я годичная научно-практическая коеференция с международным участием «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи» (Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино) г. Душанбе, 20-21.11.2015 г.
17. ХІІІ науково-практична internet-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» г. Харьков, 26-27.11.2015 г.
18. ІІІ международная научная конференция молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» г. Шымкенте, Казахстан, 9-10 декабря 2015

Участие в конференциях по 2013 — 2014 учебный год:

Название

Дата и место проведения

1

V науково-практ. конф. з міжнар. участю: «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»

г. Тернополь

27-28 сентября 2013г.

2

Всеукр. науково-методична відео-конф. з міжнар. участю: «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013″

відео конф.

11 октября 2013 г.

3 Х міжнар. наук.-практ. конф.:»Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку»

г. Харьков

15-16 ноября 2013 г.

4 Научно-практ. конф. с межнар.участием: «Современные тенденции перспективы развития фармацевтичесого образованияи и науки в России и за рубежом

г. Пермь, Россия, 21-23 ноября 2013

5 Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи»

інтернет-конф. 17-20 марта 2014 г.

6

ІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.:» Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»

internet-конф.

27-28 марта 2014 г.

7

ХІІ Междунар.конф.: «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы»

Минск. БГУ

11-12 апреля 2014

8

3-я Международная научно-практическая конференция «Аромакоррекция психофизического состояния человека» г. Ялта 4-7 июня 2014 г.

9

Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну»

г.Харьков, НФаУ 1-3 октября 2014 г.

10

ІІІ Науково-практична конференція «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» г.Харьков, НФаУ 4 ноября 2014 г.

11

І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» г. Харьков, НФаУ 7-8 ноября 2014 г.

12

ІХ міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку» г. Харьков 13-14 ноября 2014 г.

13

VІІ науково-практична інтернет-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» г. Харьков 20 ноября 2014 г.

Print Friendly, PDF & Email