Наукова діяльність

Наукова діяльність

Загальна спрямованість наукових досліджень кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ – організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації. Основні напрями:

 • теоретичні та методологічні засади соціального захисту спеціалістів фармації у сучасних умовах;
 • наукові та методичні основи дослідження проблемних аспектів фармацевтичного забезпечення населення через мережу Internet;
 • теоретичні та науково-практичні засади адаптивного управління персоналом фармацевтичних закладів з роздрібної реалізації лікарських засобів;
 • дослідження психологічних аспектів професійної діяльності фахівців фармації;
 • удосконалення функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів на рівні фармацевтичних закладів з роздрібної реалізації;
 • удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних установ в ринкових умовах;
 • наукові та методичні засади організації виготовлення гомеопатичних лікарських засобів в аптеках;
 • теоретичні і практичні засади військово-медичної і військово-спеціальної підготовки спеціалістів фармації;
 • дослідження фармакоекономічних аспектів терапїї окремих категорій хворих.

 

Проводилась профорієнтаційна і консультативна робота серед співробітників 12 регіонів: Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Житомирської, Вінницької, Сумської, Одеської, Чернігівської, Київської областей та м. Києва. Починаючи з 2015 року проведено 15 профорієнтаційних заходів для 797 осіб.

Створено і постійно удосконалюється банк з 8 науково-популярних лекцій за тематикою:

 1. «Облік розрахунків по заробітній платі»;
 2. «Господарський договір у господарській діяльності підприємств, організацій»;
 3. «Дистанційна реалізація товарів аптечного асортименту за кордоном та в Україні. «За» і «проти»;
 4. «Проблемні аспекти соціального захисту спеціалістів фармації»;
 5. «Психологічні аспекти у взаєминах «спеціаліст фармації – відвідувач аптеки»;
 6. «Система оподаткування в Україні».
 7. «Державна служба медицини катастроф як система медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій»;
 8. «Самоменеджмент і тайм-менеджмент».

Підвищили свою кваліфікацію 2 доценти опорної кафедри на циклах тематичного удосконалення на кафедрі педагогіки і психології ІПКСФ НФаУ (доц. Должнікова О.М., доц. Артюх Т.О.). Розвивається міжнародне співробітництво із однопрофільними та суміжними кафедрами зарубіжних ВНЗ, зокрема Пермської фармацевтичної академії, Бєлгородського державного університету, Білоруського державного університету – ведеться листування, здійснюється участь у наукових міжнародних конференціях, підписка на наукові видання ВНЗ тощо. Проводиться пошук оптимальних форм плідного співробітництва. Зареєстровано і подовжується індивідуальне членство в Європейській федерації фармацевтичної науки – European Federation for Pharmaceutical Sciences (проф. Толочко В.М.). Продовжувалось удосконалення форм і методів навчальної роботи. Підготовлені і впроваджені у навчальний процес елементи дистанційного навчання (на електронних носіях) на виїзних циклах підвищення кваліфікації у м.м.Житомирі, Вінниці, Полтаві:

 1. Відео: Привітання зав. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ слухачам циклів підвищення кваліфікації та організаційна інформація про кафедру УЕФ та ІПКСФ НФаУ;
 2. Відеолекція проф. В. М. Толочко: «Здобутки та перспективи вітчизняної фармацевтичної галузі».

Науково-дослідна робота

Виконувалась ініціативна науково-дослідницька робота «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації» (№ держреєстрації 0103U000479).

Наукові напрямки, які виконувались в межах НДР

 • Дослідження проблем соціального захисту спеціалістів фармації в світлі євроінтеграції України.
 • Вивчення правових аспектів організації умов праці спеціалістів, що виконують обов’язки уповноваженої особи із забезпечення якості лікарських засобів.
 • З’ясування організаційних заходів з кадрового складу фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів.
 • Вивчення проблемних аспектів забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами.
 • Вивчення психологічних аспектів фармацевтичної діяльності.

Інформація про виконання магістерських, кандидатських та докторських робіт: На кафедрі виконуються:

 • 1 докторська дисертація –  доц. Артюх Тетяна Олександрівна;
 • кандидатська дисертація- здобувач Вакуленко Дар’я Валеріївна

Публікації за кордоном (деякі)

 • Толочко В.М. Сравнительный анализ ассортимента гомеопатических лекарственных средств на фармацевтическом рынке Украины, Российской федерации, Республик Беларусь и Казахстан / М.В. Толочко, В.Ю. Адонкина, Д.В. Вакуленко, Т.Ф. Музыка // Georgian Medical News. – 2018. – №  7-8 (280-281) – С.178-182.
 • Zarichkova M. V. Justification of the role of authorized person for social issues in the chain of main parties of social protection of pharmacy professionals / M. V. Zarichkova // The Pharma Innovation Journal. — 2017. – 6 (2). – P. 100-104.
 • Zarichkova, M. V. Study of improvement of the system of social protection of pharmacy professionals in Ukraine and justification of the conception of social protection of pharmacy professionals / M. V. Zarichkova // The Pharma Innovation Journal. – 2017. — №6 (8) – Р. 231-241.
 • Screening study for finding the optimal combination gel composition for the treatment of periodontal disease, which contains extracts of Aloe Vera and Oac Bark / N. A. Tsubanova, D. S. Zhurenko, N. V. Khokhlenkova, T. O. Artiukh // Asian Journal of Pharmaceutics. – Apr-Jun 2017 (Suppl). -№ 11 (2) – Р. 353 – 357.
 • IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissues of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov, D. Velikiy et al. // Medical education. – 2017. – Issue. 12 (2). – Vol. 51. – P. 1521-1530.
 • Tolochko V. M. Diuretics: Study of Assortment, Social and Economic Affordability and Consumption in Ukraine / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. – 2016. – № 2 (6). – С. 131–135.
 • Zarichkova M.V. Retrospective analysis of legislative and regulatory framework of Ukraine in the area of social protection and social security of population emphasizing the representatives of certain professions / M.V. Zarichkova // The Pharma Innovation Journal. – 2016. — №5(8). – Р. 77-82.
 • Аrtiukh T. Theoretical and Methodological Approaches for Studying the Loyalty of Pharmacy Specialists towards Chemist’s Shops, As a Part of Corporate Culture / T. O. Аrtiukh // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – №5 (8). – Р. 83 – 88.
 • Tolochko V.M. Study of problematic aspects of homeopathic medicinal products compounding in the pharmacies / V.M. Tolochko, D.V. Vakulenko // Рецепт. – 2016 − Т.19, № 3. − С. 309–316.
 • Мищенко, О. Я. Социально-экономическая доступность антинеопластических лекарственных средств в Украине / О. Я. Мищенко, В. Ю. Адонкина // Материалы междунар. дистанционной науч.-практ. конф. на тему: «Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества» посвященной 85-летию Казахского нац. мед. ун-та им. С. Д. Асфендиярова, г. Алмата, Республика Казахстан, 4 мая, 2016 г. – C. 178-183.
 • Tolochko V. Organizational aspects of distance learning in postgraduate training of pharmacy specialists / V. Tolochko, M. Zarichkova, I. Mischenko, Y. Medvedyeva // Всеукраїнська науково-методична відео конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013» 11.10.2013 р. – Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики №3. – 2013. – С. 7.
 • Artyukh T. O. Problems and prospects of the modern system adaptive management development in pharmaceutical establishments / T. O. Artyukh, M. V. Zarichkova // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Łodź : Wydawnictwo Naukowe Wyźszej Szkoły Informatyki I Umiejętności. – 2015. – Nr3. – P.170-174.
 • Заричковая М.В. Анализ путей реформирования системы социальной защиты специалистов фармации Украины в рамках адаптивного управления персоналом / М.В.Заричковая, Т.А. Артюх // Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материа-лам  Международной  научно-практической  конференции 31 октября  2014 г.: в 17 частях. Часть 15. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», –  2014. – С. 58- 60.
 • Міщенко О. Я. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні / О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 1 (38), том 25. – Иваново: Маркова АД, 2015 – С. 75-80.
 • Мищенко О. Я. Потребление антигипертензивных средств в Украине в течение 2008-2013 гг. / О. Я. Мищенко, В. Ю. Адонкина // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2015. – № 3–4. – С. 41–44.
 • Толочко В. М. Функционирование института «уполномоченных лиц» как обязательного элемента обеспечения качества лекарственных средств в Украине / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2014. – № 4 (175). – Выпуск 25. – С. 207 – 212.
 • Музика Т.Ф. Некоторые вопросы фармацевтического обеспечения лечебно- профилактических учреждений в Украине / Т.Ф. Музика // Вестник пермской государственной фармацевтической академии. – 2013. – № 10.С.305-307.
 • Музика Т.Ф. Анализ экономических особенностей фармацевтического обеспечения лечебно-профилактичеких учреждений в Украине на современном этапе / Т.Ф. Музика // Научные ведомости. БГУ БГУ.– 2014. – №11 (154).–Вип.22.– С. 239-245
 • “Research of Priorities of Social Protection of Population in Some Countries and Possibility of Their Use in Pharmaceutical Sector” by Valentyn Tolochko, Maria Zarichkova, Yuliya Medvedyeva, Ekaterina Tolochko, Ukraine. / International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research (Int J Pharm Sci Rev Res, eISSN: 0976-044X; CODEN: IJPSRR) Volume 18, Issue 1, January – February 2013.
 • Артюх Т. О. Исследование факторов напряженности и тяжести условий труда уполномоченного лица по обеспечению качества лекарственных средств аптеки / Т. О. Артюх // Вестник пермской государственной фармацевтической академии. – 2013. – № 10. – С. 201-203.
 • Толочко В. М., Заричковая М. В. Проблемные аспекты социальной защиты специалистов фармации в современных условиях // Современный научный вестник (Белгород). – 2012. – № 2 (114). – С. 67-73.
 • Y. Medvedyeva. INTERNET-PHARMACIES – ANALYSIS OF THE WORLD EXPERIENCE / Y. Medvedyeva, V. Tolochko, M. Zarichkova, K. Tolochko // International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research Volume 13, Issue 2, March – April 2012 – www.globalresearchonline.net/pharmajournal/vol13iss2.aspx.Толочко В.М., Кайдалова А.В. Сучасні напрями розвитку менеджменту персоналу у фармацевтичній галузі / Materiály VIII mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2012». – Díl 65. Lékařství: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – s. 88-94. 
 • Толочко В. М., Медведєва Ю. П. Изучение опыта работы зарубежных интернет-аптек и перспективы легализации их деятельности на Украине // Уральський научный вестник. – 2011.- № 9 (36). – С. 21-26. 
 • Толочко В.М. Аспекти покращення діяльності уповноважених осіб з контролю якості лікарських засобів на рівні фармацевтичних підприємств (аптек) / В. М. Толочко, Т. О. Артюх, І. В. Шишкіна // Настоящи изследвания и развитие – 2011: VII международна научна практична конференція. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – Т.12. – С. 14-19.

  Перелік науко-метричних баз (деякі)  

  Print Friendly, PDF & Email