2015 г.

 

Статьи

 1. Tolochko V. M. The study of Extemporaneous compounding of homeopathic medicinal products / V. M. Tolochko, D. V. Vakulenko, I. V. Shyshkina // Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – C. 60-63.
 2. Zarichkova M. Аnalysis of the attitude of pharmacy specialists towards the current social protection system and directions for its reformation / M. V. Zarichkova // Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – С. 55–59.
 3. Толочко В. М. Дослідження організаційних заходів з кадрового складу фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика //Фармаком. –2014. – № 4 – С. 74-77.
 4. Мищенко О. Я. Потребление антигипертензивных средств в Украине в течение 2008-2013 гг. / О. Я. Мищенко, В. Ю. Адонкина // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2015. – № 3–4. – С. 41–44.
 5. Міщенко О. Я. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні / О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 1 (38), том – Иваново: Маркова АД, 2015 – С. 75-80.
 6. Заричковая М.В. Анализ путей реформирования системы социальной защиты специалистов фармации Украины в рамках адаптивного управления персоналом / М.В. Заричковая, Т.А. Артюх // Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября  2014 г.: в 17 частях. Часть 15. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», —  – С. 58- 60.
 7. Artyukh T. O. Problems and prospects of the modern system adaptive management development in pharmaceutical establishments / T. O. Artyukh, M. V. Zarichkova // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Łodź : Wydawnictwo Naukowe Wyźszej Szkoły Informatyki I Umiejętności. — 2015. – Nr3. – P.170-174.
 8. Толочко В.М. Соціальна вразливість спеціалістів фармації України як результат прекарізації / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, Т.А. Артюх // Український вісник психоневрології. Том 22, випуск 2 (79), додаток, 2014. – С. 271 – 275.
 9. Толочко В.М. Визначення сутності та змістовності понять адаптації та адаптивного управління персоналом аптечних закладів / В.М. Толочко, Т.А. Артюх, М.В. Зарічкова // Український вісник психоневрології. Том 22, випуск 2 (79), додаток, 2014. – С. 263 – 267.
 10. Зарічкова М.В. Дослідження ролі громадських організацій у соціальному захисті працівників фармацевтичної галузі України / М.В. Зарічкова // Фармацевтичний часопис, 2014. №4. – С. 80 – 85.
 11. Толочко В.М. Аналіз законодавчо-нормативного регулювання системи соціального захисту працівників аптечних закладів України / В.М. Толочко, Т.Ф. Музика, М.В. Зарічкова, О.М. Должнікова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т.1, №1. – С. 12–17
 12. Толочко В.М. Аналіз можливості застосування кобрендингу у сфері соціального захисту спеціалістів фармації / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, Т.Ф. Музика // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т.1, №1. – С. 58–64.
 13. Толочко В.М. Вивчення доцільності екстемпорального виготовлення гомеопатичних лікарських засобів в аптеках / В.М. Толочко, Д.В. Вакуленко // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 13-19.

Тезисы

 1. Vakulenko D. V. The improvement of the homeopathic medicines production in the homeopathic pharmacy (depatment) / Д. В. Вакуленко // Topical issues of new drugs development, 23, april 2015. – Kharkiv. – 2015. – С. 510-511.
 2. Артюх Т. О. Актуальні питання системи підвищення кваліфікації і атестації спеціалістів фармації / Т. О. Артюх // Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-освітньої internet-конф., Харків, 12 березня 2015 р. / ред. кол. : А.С.Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 124-125.
 3. Артюх Т. О. Аналіз сучасних підходів до термінологічного значення організаційної культури фармацевтичних закладів / Т. О. Артюх // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф., Харків, 26-27 березня 2015 р. / ред. кол. : В. В.Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 75-77.
 4. Артюх Т.О. Особливості написання міжнародних проектів у галузі фармацевтичної освіти, що фінансуються з фондів ЄС / Т.О. Артюх, М.В. Зарічкова // Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті євроінтеграції: Матер. міжнарод.наук.-практ. конф., 17 жовтня 2015 р. / відп. за випуск Панасюк М.А. Вінниця: Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2015. — С. 104 — 106.
 5. Артюх Т. О. Мотивація спеціалістів фармації до підвищення кваліфікації: отримання (підтвердження) кваліфікаційної категорії / Т. О. Артюх, О. М. Должнікова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. : О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я. Г. Оніщенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 200-202.
 6. Вакуленко Д. В. Альтернативні методи лікування і медичне страхування / Д. В. Вакуленко, М. В. Чешева, О. М. Должнікова // Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування : питання освіти, та практики : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-освіт. internet-конф., / ред. кол. : А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 128-129.
 7. Зарічкова М. В. Дослідження системи соціальних послуг як одного з елементів соціального захисту спеціалістів фармації / М. В. Зарічкова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матерыали ІІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф., Харків, 26-27 березня 2015 р. / ред. кол. : В. В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 115-117.
 8. Зарічкова М.В. Аналіз інтернет-ресурсів для підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС / М.В. Зарічкова, Т.Ф. Музика, Т.О. Артюх // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнарод. участю 3 листопада 2015 р. – Х. – 2015. – С. 304 – 306.
 9. Зарічкова М. В. Необхідність розвитку недержавних соціальних послуг в системі соціального захисту спеціалістів фармації / М. В. Зарічкова, М. В.Чешева // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. : О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Я. Г. Оніщенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 84-87.
 10. Зарічкова М. В. Соціальний пакет, як елемент додаткових соціальних гарантій для спеціалістів фармації в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / М. В. Зарічкова // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 27-30 квітня 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 257-260. – [Режим доступу]: http://socpharm.nuph.edu.ua/files/2015/06/Conference-materials-2015.pdf.
 11. Зарічкова М. В. Шляхи вдосконалення соціального партнерства в аптечному закладі / М. В. Зарічкова // Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування : питання освіти, теорії та практики : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-освітньої internet-конф., Харків, 12 березня 2015 р. / ред. кол. : А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 258-259.
 12. Толочко В. М. Аналіз управління раціональним використанням лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 26-27 березня 2015 р. / ред. кол. : В. В.Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 228-229.
 13. Толочко В. М. Вдосконалення діяльності гомеопатичної аптеки шляхом перегляду основних її функцій і завдань / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26-27 березня 2015. / ред. кол. : В. В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 132-134.
 14. Толочко В. М. Дослідження напрямків покращення забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко, Р. Г. Литовченко // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 квітня 2015. / ред. кол. : О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Я. Г. Оніщенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 276-277.
 15. Толочко В. М. Сучасні вимоги до виконавців фармацевтичного забезпечення в лікувально-профілактичних закладах / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, І. В. Міщенко / Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали III Всеукр. наук.-освіт. інтернет-конф., Харків, 12 березня. 2015р. / ред. кол. : А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 235-236.
 16. Толочко В. М. Управління постачальницькими функціями фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. : О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Я. Г. Оніщенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. С. 257-259.

Методические рекомендации

 1. Толочко В. М. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова : метод. рек. – Х. : НФаУ. – 2015. – 20 с.
 2. Зарічкова М. В. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук : метод. рек. – Х. – К. : НФаУ – НМАПО ім. П. Л.Шупика, 2015. – 30 с.
 3. Толочко В. М. Кредитно-фінансова система в Україні // В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // метод. рек. – Х. : НФаУ. – 2015. – 28 с.
 4. Толочко В. М. Основні функції і завдання спеціалізованих гомеопатичних аптек (відділів) на сучасному етапі розвитку фармацевтичної галузі : методичні рекомендації / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко. – Х. : НФаУ. –2015. – 25 с.
 5. Толочко В. М. Організаційно-психологічні аспекти управлінської діяльності : метод. рек. до підг. та провед. практ. і сем. занять з курсу «Управління та економіки фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармац. / В. М. Толочко, І. В. Міщенко. – Х. : НФаУ. – 2015. – 34 с.
 6. Толочко В. М. Організаційно-психологічні особливості роботи провізора з проблемними відвідувачами аптеки : метод. рек. до підг. та провед. практ. і сем. занять з курсу «Управління та економіки фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармац. / В. М. Толочко, І. В. Міщенко. – Х.: НФаУ. – 2015. – 41 с.
 7. Толочко В. М. Організаційно-психологічні аспекти управління робочою групою : метод. рек. до підг. та провед. практ. і сем. занять з курсу «Управління та економіки фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармац. / В. М. Толочко, І. В. Міщенко, Т. О. Артюх. – Х. : НФаУ. – 2015. – 28 с.

 

Информационные листы

 1. Зарічкова М. В. Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М.Григорук / за ред. д. фарм.н., проф. В. М.Толочко, д. фарм. н., проф. М. С.Пономаренко // Інформ. лист. – Х. – К. : НФаУ – НМАПО ім. П. Л.Шупика, 2015. – 11 с.
 2. Зарічкова М. В. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук / за ред. д. фарм. н., проф. В. М.Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Інформ. лист. – Х. – К. : НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 7 с.
 3. Зарічкова М.В. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук / за ред. д. фарм. н., проф. В. М.Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Інформ. Лист. – Х. – К. : НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 8 с.
 4. Положення про сертифікацію і ліцензування професійного рівня персоналу підприємства з виробництва лікарських засобів / Ю. В. Вороненко, М. С. Понамаренко, О. С. Соловйов, В. П. Черних, В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко, Ю. М. Григорук // Інформ. лист. — К. – 2015. — 15 с.
 5. Вороненко Ю. В.Положення про сертифікацію і ліцензування професійного рівня персоналу підприємства з виробництва лікарських засобів / Ю.В. Вороненко, М.С. Понамаренко, О.С. Соловйов, В.П. Черних, В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко, Ю.М. Григорук. // Інформ. Лист — К. – 2015. — 15 с.
 6. Яковлєва Л. В. Фармакоекономічні переваги застосування антигіпертензивної потрійної фіксованої комбінації «валcартан + амлодипін + гідрохлортіазид» у порівнянні з застосуванням подвійної комбінації «валcартан + гідрохлортіазид» / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна // Інформ. лист. – К., 2015. – 4с.

 

Внедрения и интеллектуальная собственность

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір на Брошуру Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в аптечних закладах / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, М. В. Зарічкова. – № 58092; опубл. 15.01.2015. (Метод. реком. з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації. – Х.: НФаУ, 2014. – с.30)
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір на Брошуру Інформаційний лист №2 «Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання» / М. В. Зарічкова, В. М. Толочко. – № 58157; опубл. 20.01.2015. (Зарічкова М.В. Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко // Інформ. лист. – Х. : НФаУ, 2014. – 12 с.)
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір на Інформаційний лист «Комп’ютерна програма статистичної обробки даних забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (program for statistical of the personal data) та алгоритм її використання» / В. М. Толочко, Д.В. Вакуленко. – № 58091 опубл. 15.01.2015 р. (Толочко В. М. Комп’ютерна програма статистичної обробки даних забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (program for statistical of the personal data) та алгоритм її використання / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко // Інформ. лист. – Х. : НФаУ, 2014. – 8 с.)
 4. Реєстр №193/1/14 від 2014 р. стор. 183 на: Толочко В.М. Термінологічне визначення соціального захисту спеціалістів фармації: Інформ. Лист. / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – Х.: Вид – во НФаУ, 2013. – 3 с.
 5. Реєстр № 182/1/14 від 2015 р. стор. 175 на: Толочко В.М. Комп’ютерна програма статистичної обробки даних забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (program for statistical of the personal data) та алгоритм її використання : Інформ. Лист. / В.М. Толочко, Д.В. Вакуленко. – Х.: НФаУ, 2014. – 9 с.

 

Учебные планы и программы цикла

 1. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Фармацевтичне забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів у сучасних умовах» / укл. : В. М. Толочко, О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова, Т. В. Артюх, М. В.Чешева, О. М. Должнікова, Т. Ф. Музика, Г. Я. Подгайний, Д. В. Вакуленко. – Х. : НФаУ, 2015. – 20 с.
 2. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку» (ТУ-17) / укл. : В.М. Толочко, О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова, Т. В. Артюх, М. В. Чешева, О. М. Должнікова, Т. Ф. Музика, Г. Я. Подгайний, Д. В. Вакуленко. – Х. : НФаУ, 2015. – 20 с.
Print Friendly, PDF & Email