2012 г.

Научные статьи

Научные пособия

  1. Збірка метод. рекомендацій для проведення семінарських і практичних занять з курсу «Управління та економіка фармації»: Навч. посіб для слухачів системи післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації / В.М. Толочко, Ю.М. Пєнкін, М.В. Зарічкова, М.В. Чешева, О.М. Должнікова, І.В. Міщенко, Д.Л. Великий, Л.В.Галій, Ю.П. Медведєва, Т.Ф. Музика, А.В. Кайдалова, Т.І. Єрмоленко, О.І.Даценко, О.А. Хмельницька, І.В. Шишкіна, Г.І. Хара: За ред. В.М. Толочка, Ю.М. Пєнкіна. [Електрон. ресурс]: інтеракт. навч. посібник.- Х.: НФаУ, 2011.- 1 електрон. оптич. диск (CD/DVD-ROM).- Систем. вимоги: Pentium 4, 512 Mb RAM; CD/DVD-ROM; Windows 98 (XP). Назви з титулу екрана. *

Дисертации. Авторефераты дисертаций

  1. Шишкіна І.В. Науково-практичні засади з оптимізації діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів: дис. … канд. фармац. наук : 15.00.01: захищена 23.12.2012: утв. 17.05.2012 / І. В. Шишкіна. — Х., 2011. — 268 с. *
  2. Шишкіна І.В. Науково-практичні засади з оптимізації діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук: спец. 15.00.01/ І. В. Шишкіна. — Х., 2011. – 24 с. *

 

Авторские свидетельства

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42636. Методичні рекомендації «Покращення професійної діяльності уповноваженої особи з контролю якості лікарських засобів фармацевтичних установ на засадах само менеджменту» / В.М. Толочко, Т.О. Артюх, О.А. Хмельницька. — Національний фармацевтичний університет (Україна). — заяв.05.01.2012; реєстр. 05.03.2012.
  2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42637 від 05.03.2012 р. Методичні рекомендації «Прийняття рішень з вибору схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів/ В.М. Толочко, Т.Ф. Музика, М.В. Зарічкова. − Національний фармацевтичний університет (Україна). — заяв.05.01.2012; реєстр. 05.03.2012.
Методические рекомендации

Информационные письма

  1. Артюх Т.О. Алгоритм проведення самофотографії робочого часу уповноваженою особою з контролю якості лікарських засобів фармацевтичної установи: інформ. лист / Т.О. Артюх, В.М. Толочко, О.А. Хмельницька. — Х.: Вид-во НФаУ, 2011. − 4 с.
  2. Музика Т.Ф. Методика розрахунку вартості лікування стаціонарних хворих хірургічного профілю: інформ. лист / Т.Ф. Музика, В.М. Толочко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 3 с.
  3. Музика Т.Ф. Обгрунтування вибору організаційно-економічної схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів: інформ. лист / Т. Ф. Музика, В. М. Толочко. — Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 3 с.
  4. Толочко В. М. Схема проведення дослідження прийомів та методів праці уповноваженої особи з контролю якості лікарських засобів фармацевтичної установи : інформ. лист / В. М. Толочко., Т. О. Артюх − Х.: Вид-во НФаУ, − 2012. – 4 с.
Тезисы

Научные планы и программы

  1. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» / [В. М.Толочко, О.Ф.Пімінов, С. В. Гарна та ін.]. − Х.: НФаУ, 2012. – 24 с.

 

Print Friendly, PDF & Email