2011 г.

 

Научные статьи

 1. Артюх Т.О. Аналіз чинників, що впливають на ефективність професійної діяльності уповноважених осіб / Т.О. Артюх, В.М. Толочко // Фармаком. – 2010. — № 4. – С. 86 – 90.*
 2. Зарічкова М.В. Сучасні методи здійснення митного оформлення лікарських засобів і виробів медичного призначення в Україні / М.В.Зарічкова, М.В.Чешева О.М.Должнікова, Ю.П.Медведєва // Український вісник психоневрології. ─ 2010. ─ Т. 18, вип. 2(63), додаток. ─ С. 95 — 96.*
 3. Міщенко І.В. Вивчення характерологічних особливостей контингенту слухачів, що навчаються в системі післядипломної освіти // Український вісник психоневрології. ─ 2010. ─ Т. 18, вип. 2(63), додаток. — С. 95 — 96.*
 4. Музика Т.Ф. Дослідження організації фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів / Т.Ф.Музика, В.М.Толочко, М.В. Зарічкова // Вісник фармації. — 2010. — №4 (64). — С.62 — 65.*
 5. Толочко В.М. Система забезпечення якості та контролю за безпекою використання лікарських засобів в Європейському Союзі / В.М.Толочко, Ю.П.Медведєва, І.В.Шишкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2011. — № 4 (18). — С. 4 — 9.
 6. Толочко В.М. Дослідження впливу хронофагів на якість професійної діяльності уповноваженої особи фармацевтичних підприємств / В.М. Толочко, Т.О. Артюх, А.В. Кайдалова, І.В. Шишкіна // Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. – 2011. — № 2(16). – С. 4 – 9.
 7. Толочко В.М Основні проблеми організаційно-управлінської діяльності персоналу аптечних закладів / В.М. Толочко, А.В. Кайдалова, Т.О. Артюх // Український журнал клінічної та лабораторної фармації. – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 120 — 124.
 8. Толочко В. М. Фармацевтичне законодавство: до питань упровадження елементів належної практики в аптечні заклади / В.М. Толочко, А.В. Кайдалова // Український вісник психоневрології. ─ 2010. ─ Т. 18, вип. 2(63), додаток. ─ С. 79 — 80.*
 9. Толочко В.М. Фармацевтичне право: дослідження проблем управління фармацевтичним забезпеченням лікувально-профілактичних закладів / В.М.Толочко, Т.Ф. Музика // Український вісник психоневрології. ─ 2010. ─ Т. 18, вип. 2(63), додаток. ─ С. 80.*
 10. Артюх Т.О. Аналіз чинників, що впливають на ефективність професійної діяльності уповноваженої особи / Т.О. Артюх, В.М. Толочко // Фармацевтичний кур’єр. – 2011. — № 9. – С. 58 — 63.
 11. Толочко В.М. Якість та безпека використання лікарських засобів в Європі / В.М.Толочко. Ю.П. Медведєва, І.В. Шишкіна // Фармацевтичний кур’єр. — 2011. — № 5-6. — С. 32 — 37.
 12. Толочко В.М. Аспекти фармації в Італії / В.М. Толочко, Ю.П. Медведєва, І.В.Міщенко // Провізор.- 2011. — №4.- С.14-21.
 13. Толочко В.М. Статус Інтернет-аптек у чинному законодавстві України / В.М.Толочко, Ю.П. Медведєва // Фармацевтичний кур’єр .- 2011.- №3 (7). — С. 26 — 28.

Научные пособия

 1. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації зі спеціальності «Організація і управління фармацією: Навч. посіб для слухачів системи післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації / В.М. Толочко, Ю.М. Пєнкін, М.В. Зарічкова, М.В. Чешева, О.М. Должнікова, І.В. Міщенко, Д.Л. Великий, Л.В.Галій, Ю.П. Медведєва, Т.Ф. Музика, А.В. Кайдалова, Т.І. Єрмоленко, О.І.Даценко, О.А. Хмельницька, І.В. Шишкіна, Г.І. Хара: За ред. В.М. Толочка, Ю.М. Пєнкіна. [Електрон. ресурс]: інтеракт. навч. посібник.- Х.: НФаУ, 2011.- 1 електрон. оптич. диск (CD/DVD-ROM).- Систем. вимоги: Pentium 4, 512 Mb RAM; CD/DVD-ROM; Windows 98 (XP). Назви з титулу екрана.

Авторефераты дисертаций

 1. Галій Л.В. Теоретичні і науково-практичні основи визначення компетенцій в управлінні персоналом фармацевтичних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. фарм. наук: спец. 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» / Л. В. Галій. — Х.: 2011. — 40 с.

Авторские свидетельства

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №37842 від 08.04.2011.р. на монографію «Управління персоналом фармацевтичних організацій на основі компетенцій».
 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №38218 від 28.04.2011.р. на брошуру «Удосконалення діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів».

Методические рекомендации

 1. Толочко В.М. Психологічні чинники успіху в реалізації основних управлінських функцій: метод. реком. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації / В.М.Толочко, Міщенко І.В., Горєлова М.В. — Х.: НФаУ, 2010.- 40 с.
 2. Толочко В.М. Самоменеджмент в організаційно-управлінській діяльності фармацевтичних працівників: метод. реком. для підготовки та проведення практичних занять з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / В.М. Толочко, А.В. Кайдалова, Л.В.Галій, Т.О. Артюх. — Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – 24 с.
 3. Толочко В.М. Оптимізація управління фармацевтичним забезпеченням лікувально-профілактичних закладів: метод. реком. / В.М. Толочко, Т. Ф. Музика. — Х.: Вид-во НФаУ, 2010. — 40 с.
 4. Толочко В.М. Прийняття рішень з вибору схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів: метод. реком. / В.М. Толочко, Т.Ф. Музика. — Х.: Вид-во НФаУ, 2011. — 23 с.
 5. Толочко В.М. Організаційні аспекти підбору персоналу в аптечних закладах: метод. рек. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації / В.М. Толочко, Л. В. Галій, А.В. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2011. – 28 с.
 6. Толочко В.М. Удосконалення діяльності територіальних органів контролю якості лікарських засобів: метод. реком. / В.М. Толочко, І.В. Шишкіна. — Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- 28 с.
 7. Толочко В.М. Здійснення розрахункових операцій з покупцями і замовниками в умовах фармацевтичного підприємства: метод. рек. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації / В.М. Толочко, О.М. Должнікова. – Вид. 2-е доп. і перероб. — Х.: Вид-во НФаУ, 2010.- 48 с.

Информационные письма

 1. Толочко В.М. Методика розрахунку впливу професійної діяльності уповноважених осіб на економічні показники фармацевтичних установ: інформаційний лист / В.М. Толочко, Т.О. Артюх. – Х.: Вид-во НФаУ, — 2011. — 7 с.
 2. Музика Т.Ф. Послідовність дій з організації та здійснення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів / Т.Ф. Музика, В.М. Толочко. — Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- 4 с.
 3. Музика Т.Ф. Аспекти фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів у сучасних умовах / Т.Ф. Музика, В.М. Толочко. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2011. — 3 с.
Тезисы

 

Print Friendly, PDF & Email