2010 г.

Научные статьи

 1. Артюх Т. О., Толочко В.М. Дослідження професійної діяльності уповноважених осіб фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. – 2010. — №2(10). – С. 18 – 22.
 2. Галій Л.В., Серопян Т.М. Науково-методичні підходи до організації навчання спеціалістів фармації на основі моделей компетенцій //Фармацевтичний журнал. –2009. – № 6. – С. 55–60. *
 3. Толочко В. М., Міщенко І. В., Медведєва Ю. П. Психологічні та токсикологічні аспекти фармацевтичної опіки пацієнтів, що приймають антидепресанти і транквілізатори. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010 – № 2. – С. 28-33.
 4. Толочко В. М., Шишкіна І. В., Медведєва Ю. П., Кайдалова А. В. Дослідження організаційно-нормативних засад з контролю якості лікарських засобів за кордоном // Фармацевтичний журнал, — 2009 – № 6. – С. 50-55.*
 5. Толочко В.М., Галий Л.В. Эффективный заведующий аптекой. Каким он должен быть сегодня // Провизор. − 2010 − № 17. − С. 22-27.
 6. Толочко В.М., Галій Л.В. Андрагогічні засади організації навчання спеціалістів фармації // Вісник фармації. –2010 – № 1 (61) – С. 39-42.
 7. Толочко В.М., Немченко О.А. Експертна оцінка лікарських препаратів, які застосовуються у лікуванні хворих на бронхіальну астму. //Клінічна фармація-2010.-№3-С.18-21.
 8. Толочко В.М., Немченко О.А. Клініко-економічне дослідження стану фармацевтичного забезпечення хворих на бронхіальну астму. //Запоріжський медичний журнал-2010 — №2.-С.125-130.
 9. Шишкіна І. В., Толочко В. М., Зарічкова М. В. Дослідження складових контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні з метою їх нормування // Вісник фармації. – 2010 – №3(63) – С. 62-65.

Монографии

 1. Толочко В.М. Управління персоналом фармацевтичних організацій на основі компетенцій: монографія / В.М. Толочко, Л.В. Галій. – Х. Авіста-ВЛТ, 2010 – 180 с.

Научные пособия

 1. Основи підприємницької діяльності у фармації: навч. посібник для студ. та слухач. сист. післядиплом. підготовки вищ. навч. закладів, фахівців фармацевтичних підприємств / В.М. Толочко, Ю.М. Пєнкин, Д.Л. Великий, М.В. Зарічкова, М.В. Чешева, О.М. Должнікова, І.В. Міщенко, Л.В. Галій, Ю.П. Медведєва, Т.І. Єрмоленко, Л.Г. Кайдалова, Г.І. Хара; за ред. В.М. Толочка [Електрон. ресурс]: інтеракт. навч. посібник. – Х., 2010. – 1 електрон. оптич. диск (CD/DWD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium 4, 512Mb RAM; CD/DWD-ROM; Windows 98 (XP). – Назва з титул. екрану.

Методические рекомендации

 1. Збірник Положень, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації: Інструктивно-методичні рекомендації// М. С. Пономаренко, В. М. Толочко, А. А. Бобський та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 152 с. *
 2. Коваленко С. М. Розробка та впровадження інтегрованої системи управління якістю ISO 9001:2000/GMP на фармацевтичному підприємстві: Метод. реком. // С. М. Коваленко, А. В. Кайдалова, Ю. В. Підпружников, О. Г. Чистяков. – Х.: Вид-во НФаУ. − 2010. – 26 с.
 3. Толочко В. М., Музика Т. Ф. Оподаткування фармацевтичних підприємств в Україні: метод. реком. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х.: НФаУ, — 2010. – 52 с.
 4. Толочко В.М. Професійне навчання персоналу фармацевтичних організацій: метод. реком. // В. М. Толочко, Л. В. Галій. − К.: 2010. – 27 с.
 5. Толочко В.М., Немченко О.А. Фармакоекономічне моделювання ступеневої терапії бронхіальної астми з використанням напівмарківських ланцюгів. //Методичні рекомендації. — Харків: НФАУ- 2010.-26с.
 6. Шишкіна І.В., Толочко В.М. Нормування контролю якості ЛЗ на обласному рівні // Метод. рекомендації.- Х.: Вид-во НФаУ, — 2010 – 17с.

Информационные письма

 1. Шишкіна І.В., Толочко В.М. Класифікація обласних державних інспекцій з контролю якості ЛЗ за обсягом діяльності // Інформ. лист . – Харків: Вид-во НФаУ, 2010. – Вип. 22. – 6с.
 2. Шишкіна І.В., Толочоко В.М.Методика нормування діяльності з контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні // Інформ. лист.– Харків: Вид-во НФаУ, 2010.– Вип. 10.– 8 с.
Тезисы

 

Print Friendly, PDF & Email