2009 г.

Научные пособия

 1. Мищенко И.В. Сценарии лидерства видимого и скрытого по модели вынужденной партнерской зависимости // В сб. докладов «Материалы 11-го междунар. фест. практ. психологии и дух. практик «Сценарии и Свобода» и 12-го междунар. фест. практ. психологии и дух. практик «Судьба и Импровизация». – Х.: ЧП Путятина Т.В. 2008. – С.30-35.
 2. Толочко В.М., Медведєва Ю.П., Зарічкова М.В., Панкратова Я.І. Проблемні аспекти дистанційної форми освіти та можливості її використання в Україні // Провізор. – 2009 – №11/12. – С.8-11.
 3. Толочко В.М., Галій Л.В. Методологічні основи визначення компетенцій спеціалістів фармації // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 2 (10). – С.94-97.
 4. Галій Л.В. Наукове узагальнення зарубіжного досвіду визначення компетенцій персоналу // Фармацевтичний журнал. – 2009. – № 2. – С.40-44.
 5. Толочко В.М., Галій Л.В., Васілін В.Ю., Артюх Т.О. Дослідження професійної діяльності та підготовки спеціалістів фармації за кордоном (на прикладі Німеччини) // Вісник фармації. − 2009. − № 2 (58). − С. 64-66.
 6. Галій Л.В.. Науково-методичні підходи до розробки моделей компетенцій спеціалістів фармації // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. − 2009. − Вип. 18. − Книга 3. − С.248-252.
 7. Галій Л.В. Теоретичне обґрунтування поняття фармацевтичної компетенції // Вісник фармації. − 2009. − № 3 (59). − С.49-51.
 8. Галій Л.В. Наукове обґрунтування та визначення компетенцій провізора аптеки // Фармацевтичний журнал. –2009. – № 3. – С.14-19.
 9. Толочко В.М., Галий Л.В. Требования к персоналу фармацевтических организаций: квалификация или компетенции? // Провизор. − 2009. − № 3. − С.20-22.
 10. Толочко В.М., Галий Л.В., Серопян Т.Н. Изучение компетенций персонала: зарубежный и отечественный опыт// Провизор. − 2009. − № 10. − С.7-9.
 11. Толочко В.М., Єрмоленко Т.І. Фармакоекономічні аспекти сечокам’яної хвороби // Вісн. фармації. – 2009. – №2. – С. 71-74.
 12. Толочко В.М., Галий Л.В. Модель компетенций провизора аптеки // Провизор. − 2009. − № 15. − С.7-9.
 13. Єрмоленко Т.І., Звягінцева Т.В., Зарічкова М.В. Фармакоекономіка в системі охорони здоров’я // Експериментальні і клінічна медицина.- 2009.- №3- С.65-69.
 14. Толочко В.М., Медведєва Ю.П. Статус інтернет-аптек в рамках нового законодавства України // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009.- №1 (3). – С.30-33.
 15. Толочко В.М., Медведєва Ю.П., Музика Т.Ф. Порівняльні аспекти діяльності госпітальних (лікарняних) аптек в Україні та за кордоном // Фармац. журнал. – 2009.- №4. – С.38-42.
 16. Пиминов А.Ф., Великий Д.Л., Гарная С.В. К вопросу о профессиональной подготовке специалистов фармацквтической отрасли // Аптечный аудит. – 2009. – №3. – С.10-11.

 

Практические пособия

 1. Основи підприємницької діяльності у фармації: Навч. посібник / За ред. Толочка В.М. — Автори: Толочко В.М., Великий Д.Л., Галій Л.В., Должнікова О.М., Єрмоленко Т.І., Зарічкова М.В., Кайдалова Л.Г., Медвєдєва Ю.П., Міщенко І.В., Чешева М.В. – Х.: Тимченко, 2009. – 312 с.

Методические рекомендации

 1. Толочко В.М., Зарічкова М.В., Чешева М.В., Єрмоленко Т.І. Нормативне забезпечення обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення: Метод. реком. з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 44 с.
 2. Толочко В.М., .Міщенко І.В. Системний підхід до управління організаціями: Метод. реком. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломної освіти спец. фармації.- Х.:Вид-во НФаУ, 2009. – 40 с.
 3. Толочко В.М., Должнікова О.М. Соціальний захист працівників фармацевтичної галузі: Метод. реком. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломної освіти спец. фармації.- Х.:Вид-во НФаУ, 2009. – 35 с.
 4. Толочко В.М., Галій Л.В., Зарічкова М.В., Пестун І.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів: Науково-практ. реком. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 59 с.
 5. Толочко В.М., Галій Л.В. Наукове обґрунтування та розробка моделей компетенцій спеціалістів фармації: Метод. реком. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 23 с.
 6. Толочко В.М., Галій Л.В. Моделювання компетенцій провізора: Метод. реком. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с.
 7. Толочко В.М., Медведєва Ю.П. Особливості фармацевтичного маркетингу: Метод. реком. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломної освіти спец. фармації. – Х.:Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с.
 8. Толочко В.М., Пестун І.В. Методологія дослідження національної лікарської політики з використанням індикаторів ВООЗ: Метод. реком. – К.: Вид-во НФаУ, 2009. – 23 с.
 9. Толочко В.М., Немченко О.А. Фармакоекономічне обґрунтування ефективних напрямків забезпечення лікарськими засобами хворих на бронхіальну астму. Метод. реком. – Х.: НФаУ, 2009. – 26 с.
 10. Толочко В.М., .Міщенко І.В., Горєлова М.В. Підприємництво як вид економічної діяльності: Метод. реком. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації.- Х.:Вид-во НФаУ, 2008.- 40 с.
Тезисы докладов

Монографии

 1. Панфілова А.Н., Немченко А.С., Немченко О.А. Організація фармацевтичної допомоги населенню в умовах медичного страхування: монографія. – Харків: Авіста-ВЛТ, 2009. – С.228.

Учебники

 1. Управління фармацією: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / В.М.Толочко, І.В.Міщенко, Д.Л.Великий, О.І.Даценко, О.М.Должнікова, Т.В.Кожухова, В.М.Назаркіна, М.В.Чешева, О.В.Ахмад, М.В.Зарічкова; за ред. В.М.Толочко [Електрон. ресурс]: інтеракт. підруч. – Х., 2009. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM)/

 

Научные планы и программы

 1. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація» / Пімінов О.Ф., Георгіянц В.А., Толочко В.М., Штриголь С.Ю., Банний І.П., Великий Д.Л., Гарна С.В., Євтифєєва О.А., Гісцева О.А., Бурд Н.Б., Міщенко І.В., Халєєва О.Л., Осташко В.Ф., Ветютнева Н.О., Парновський, П.Л. Петрух Л.І., Зіменковський А.Б., Лопатинська О.Ш., Мазулін О.В., Бородін Л.І., Білай І.М.- Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 36 с.
 2. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Клінічна фармація» / Пімінов О.Ф., Штриголь С.Ю., Толочко В.М., Георгіянц В.А., Великий Д.Л., Гарна С.В., Кузнєцова В.М., Осташко В.Ф., Супрун Е.В., Валюх С.В., Бондарів Є.В., Оклей Д.В., Халєєва О.Л., Квітчата Г.І., Ролік С.М., Міщенко І.В., Чешева М.В., Євтифєєва О.А., Гісцева О.А., Парновський Б.Л., Заліська О.М., Крамаренко Г.В., Яцкова Г.Ю., Слабий М.В., Бойко А.І., Зіменковський А.Б., Зарума Л.Є., Лопатинська О.І., Мазулін О.В., Гладишев В.В., Бородін Л.І., Білай І.М., Бушуєва І.В. — Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 48 с.
 3. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація» / Пімінов О.Ф., Толочко В.М., Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю., Великий Д.Л., Гарна С.В., Халєєва О.Л., Квітчата Г.І., Лукієнко О.В., Шевченко В.О., Міщенко І.В., Євтифєєва О.А., Бурд Н.Б., Осташко В.Ф., Парновський Б.Л., Зіменковський А.Б., Зарума Л.Є., Лопатинська О.І., Пономаренко М.С., Мазулін О.В., Бородін Л.І., Білай І.М., Гладишев В.В., Бушуєва І.В., Заліська О.М., Яцкова Г.Ю., Слабий М.В., Бойко А.І., Ролік С.М. — Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 40 с.
 4. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» / Пімінов О.Ф., Толочко В.М., Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю., Парновський Б.Л., Пономаренко М.С., Мазулін О.В., Великий Д.Л., Гарна С.В., Бойко А.І., Галій Л.В., Должнікова О.М., Заліська О.М., Зарічкова М.В., Євтифєєва О.А., Крамаренко Г.В., Медведєва Ю.П., Міщенко І.В., Осташко В.Ф., Слабий М.В., Халєєва О.Л., Чешева М.В., Яцкова Г.Ю. — Х.: Вид-во НФаУ, 2009.- 48 с.

 

Print Friendly, PDF & Email