2008 г.

Научные статьи

 1. Толочко В.М., Галій Л.В., Зупанець І.А. Провізор клінічний: регламентація професійної діяльності // Аптечний аудит. – 2007. – №22. С. 7-8.
 2. Толочко В.М., Галій Л.В., Медведєва Ю.П., Артюх Т.О. Уповноважена особа: проблеми та перспективи професійної діяльності // Провізор. – 2008. – №3. – С. 4-6.
 3. Толочко В.М., Медведєва Ю.П., Галій Л.В. Загальні аспекти та специфіка вітчизняного фармацевтичного маркетингу // Провізор. – 2008. – №5. – С. 4-7.
 4. Толочко В.М., Галій Л.В. Еволюція мотиваційних теорій з управління персоналом та їх вплив на визначення завдань та обов’язків спеціалістів фармації // Фармац. журн. – 2008. – №3. – С. 59-64.
 5. Толочко В.М., Галій Л.В. Сучасні підходи до управління персоналом фармацевтичних організацій // Провізор. – 2008.- №13/14. – С. 10-13.
 6. Толочко В.М., Немченко О.А. Моніторинг вітчизняного ринку протиастматичних препаратів // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2008. – №1. – С. 21-27.
 7. Толочко В.М., Галій Л.В. Наукові підходи до підбору та розвитку персоналу організацій з роздрібної реалізації лікарських засобів // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2008. – №1. – С. 28-31.
 8. Толочко В.М., Медведєва Ю.П. До питання регулювання реклами та етичної промоції лікарських засобів // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2008. – №1. – С. 49-51.
 9. Толочко В.М., Галій Л.В. Науково-методичні підходи до регламентації діяльності спеціалістів фармації // Вісник фармації. 2008. – №3. – С. 37-39.
 10. Толочко В.М., Галій Л.В. Посадова інструкція фармацевта // Аптечный аудит. – 2007. – №18. – С. 13.
 11. Толочко В.М., Гарная С.В., Великий Д.Л., Пиминов А.Ф. О внесении изменений к приказу МЗ Украины от 18.05. 1994 №73 «Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах» // Аптечный аудит. – 2008. – №7. – С. 15-16.
 12. Толочко В.М., Великий Д.Л., Гарна С.В., Пімінов О.Ф. Беперервна професійна освіта фахівців фармацїї // Фармацевт практик (Review). – 2008. – Лютий. – С. 34-35.
 13. Толочко В.М., Великий Д.Л., Гарна С.В., Пімінов О.Ф. ідвищення професійного рівня спеціалістів фармації // Аптечний аудит. – 2008. – №2. – С. 7-9.
 14. Толочко В.М., Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Немченко О.А. Систематизація досвіду формування законодавчого простору впровадження медичного страхування в Україні // Вісник фармації. ─ 2008. ─№3. ─ С.-35-38.

Научные пособия

 1. Основи підприємницької діяльності у фармації. Навч. посібник / За ред. проф. Толочко В.М.-Х.: Тимченко, 2008. – 312с.

Методические рекомендации

 1. Толочко В.М., Міщенко І.В. Управління конфліктами в міжособистісному спілкуванні: Методичні рекомендації до проведення та підготовки практ. занять. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 36 с.
 2. Толочко В.М., Зарічкова М.В. Кадрове забезпечення зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) у залежності від її особливостей і обсягу: Методичні рекомендації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 28 с.
 3. Толочко В.М., Зарічкова М.В. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств (організацій) оптових та оптово-роздрібних. Методичні рекомендації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 4. Толочко В.М., Галій Л.В. Посадові інструкції працівників організації з роздрібної реалізації лікарських засобів: Наук.-практ. реком. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 56 с.
 5. Толочко В.М., Зарічкова М.В., Чешева М.В., Міщенко І.В. Митне оформлення імпортної фармац. продукції вітчизнянними фармац. оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями), які займаються зовнішньоторговельною діяльністю: Методичні рекомендації для підготовки та проведення семінарських занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 40 с.
 6. Толочко В.М., Галій Л.В. Навч. план та програма циклу тематичного удосконалення «Управління персоналом фармацевтичних організацій» для слухачів системи після-дипломного навчання спец. фармації. Х: Вид-во НФаУ, 2008. – 12 с.
 7. Толочко В.М., Галій Л.В., Міщенко І.В. Організація праці в управлінні фармацевтичним підприємством. Метод. реком. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 20 с.
 8. Толочко В.М., Міщенко І.В., Галій Л.В. Агресія як складова поведінки. Її корисні функції, негативні наслідки і засоби знешкодження. Метод. рек. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипл. освіти спец. фармації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 36 с.
 9. Толочко В.М., Должнікова О.М. Засоби матеріального заохочення працівників фармацевтичної галузі: Метод. реком. до підгот. та провед. практ. і семінар.зЗанять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломної освіти спец. фармації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 32 с.
 10. Толочко В.М., Пімінов О.Ф., Великий Д.Л., Тихонова С.О. Методичні вказівки до інтернатури по спеціальності «Загальна фармація». – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 39 с.
 11. Толочко В.М., Немченко О.А. Сучасні організаційно-економічні підходи до підвищення ефективності фармакотерапії бронхіальної астми: Методичні рекомендації. — Харків: НФАУ, 2008. ─ 26 с.

Информационные письма

 1. Толочко В.М., Галій Л.В., Васілін В.Ю. Використання сучасних інформаційних технологій у дослідженнях з організації праці спеціалістів фармації: Інформаційний лист. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 4 с.
Тезисы

 

Print Friendly, PDF & Email