2006 р.

Практичні посібники

 1. Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті/ Черних В.П., Кайдалова Л.Г., Толочко В.М., Вахрушева Т.Ю.- Навч.-метод.посіб.- Х.: Вид-во НФаУ, 2005.- 248 с.
 2. Збірка програм і навчальних модулів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з фармацевтичної технології / С.О.Тихонова, О.Л.Халеєва, О.Ф.Пімінов, Г.І.Квітчата, Л.О.Печенізька, Д.Л.Великий – Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 180 с.
 3. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: Навч. посіб. Для слухачів системи після диплом. підготов. та фахівців практ. фармації / В.М.Толочко, О.Ф.Пімінов, Л.Г.Кайдалова та ін.; За ред. В.М.Толочка.- 2-ге вид., доп. і перероб.- Х.: Тимченко, 2006.- 528 с.

Методичні рекомендації

 1. Толочко В.М., Великий Д.Л. Дозвільний характер фармацевтичної діяльності в Україні: Метод. реком. до підготов. та провед. практ. занять з курсу „Управління та економіка фармації” .- Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 32 с.
 2. Толочко В.М., Должнікова О.М. Фінансовий аналіз та управлінський облік діяльності фармацевтичних підприємств : Метод. реком. до підготов. та провед. практ. занять з курсу „Управління та економіка фармації” .- Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 24 с.
 3. Толочко В.М., Міщенко І.В. Ефективне ділове спілкування: Метод. реком. до підготов. та провед. практ. занять з курсу „Управління та економіка фармації”.- Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 48 с.
 4. Толочко В.М., Міщенко І.В. Мотивація в управлінні: основна мета, корисні наслідки і засоби здійснення: Метод. реком. до підготов. та провед. практ. занять з курсу „Управління та економіка фармації” в сист. післядипломн. освіти спец. фармації.- Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 32 с.
 5. Толочко В.М., Міщенко І.В. Психологічні аспекти діяльності провізора при здійсненні фармацевтичної опіки: Метод. реком. до підготов. та провед. практ. занять з курсу „Управління та економіка фармації” в сист. післядипломн. освіти спец. фармації.- Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 48 с.
 6. Толочко В.М., Міщенко І.В. Психологічні аспекти успішної реалізації основних управлінських функцій: Метод. реком. до підготов. та провед. практ. і семінар. занять з курсу „Управління та економіка фармації”.- Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 20 с.
 7. Толочко В.М., Чешева М.В. Основи логістики збуту (розподілу). Управління товарними запасами ): Метод. реком. до підготов. та провед. практ. занять з курсу „Управління та економіка фармації”.- Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 20 с.
 8. Толочко В.М., Чешева М.В., Зарічкова М.В. Законодавче забезпечення митного оформлення імпортних лікарських засобів за зовнішньоекономічними угодами (контрактами): Метод. реком. до підготов. та провед. практ.і семінар. занять з курсу „Управління та економіка фармації” в сист. післядипломн. освіти спец. фармації.- Х.: Вид-во НФаУ, 2006.- 28 с.
 9. Хмельницька О.А., Толочко В.М. Нормування забезпечення регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів посадами інспекторів: Метод. рекомендації. – Х.: Вид-во НФау, 2006. – 12 с.
 10. Хмельницька О.А., Толочко В.М. Оптимізація діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів: Метод. рекомендації. – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 28 с.
Наукові статті
Тези доповідей

Інформаційні листи

 1. Хмельницька О.А., Толочко В.М. Нормування посад державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів у залежності від факторіальних показників територіальних регіонів. – Інф. лист. – Х., 2006. – Вип. 1. – З с.
 2. Хмельницька О.А., Толочко В.М. Розрахунок витрат часу державних інспекторів на проїзд до суб’єктів господарської діяльності з метою їх перевірки. – Інф. лист. – Х., 2006. – Вип. 2. – 3 с.
 3. Хмельницька О.А., Толочко В.М. Розрахунок фонду робочого часу державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів. – Інф. лист. – Х., 2006.- Вип..3.- 3 с.

 

Print Friendly, PDF & Email