2014 г.

 

Монографии

  1. Толочко, В. М. Історія кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ / В.М.Толочко, М.В.Чешева, І.В.Міщенко, О.М.Должнікова та ін. /за ред. В.М.Толочко.- Х.: Тім Пабліш Груп, 2014.- 160 с.

Учебные пособия

  1. Перцев, І. М. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ уклад. І.М.Перцев, С.І.Світлична, О.А.Рубан та ін..; за ред.. проф. В.П.Черниха.- Вінниця: Нова книга, 2014.- 824 с.
  2. Збірка метод. рекомен. для проведення семінарських і практичних занять з курсу «Управління та економіка фармації»: інтеракт. навч. посіб. для слух. сист. післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації Електрон. ресурс / [Толочко В. М., Пєнкін Ю. М., Зарічкова М. В. та ін.] ; за ред. В. М. Толочка, Ю. М. Пєнкіна. – [4-е вид.]. – Х.: НФаУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD/DVD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium 4 ; 512 Mb RAM ; CD/DVD-ROM Windows 98 /XP. – Назва з титул. екрану.

Методические рекомендации

  1. Толочко, В. М. Соціальні аспекти охорони праці та техніки безпеки в аптечних закладах: метод. реком. до підгот. та провед. практичних занять з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядиплом. освіти спец. фармації / В.М.Толочко, Т.Ф.Музика, М.В.Зарічкова. — Х.: Вид-во НФаУ, 2014.- 32 с.
  2. Толочко В.М. Організаційна культура фармацевтичних закладів. Загальні положення: метод. реком. до підгот. та провед. практ. і семін. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядиплом. освіти спец. фармації / В.М. Толочко, Т.О.Артюх.- Х.: Вид-во НФаУ, 2014.- 36 с.
Научные статьи
Тезы

Информационные письма

  1. Толочко, В. М. Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (program for statistical processing of the personal data) та алгоритм її використання / В.М.Толочко, Д. В. Вакуленко // Інформ. лист.  Х.: НФаУ, 2014.  9 с.
  2. Зарічкова, М. В. Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPO_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання / М.В.Зарічкова, В.М.Толочко // Інформ. лист.№2  Х.: НФаУ, 2014.  12 с.

Авторское свидетельство на произведение

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56365 від 05.09.2014 р. на інформаційний лист Толочко В.М., Зарічкова М.В. Термінологічне визначення соціального захисту спеціалістів фармації: Інформ. лист.- Х.: Вид-во НФаУ, 2013.- 3 с.
Print Friendly, PDF & Email