2013 р.

Підручники:

 1. Управління фармацією: інтеракт. підруч. для студ. вищ. навч. закладів, слухач. сист. післядиплом. освіти, фахівців практичної фармації [Електрон. ресурс] / [В.М. Толочко, Ю.М. Пєнкін, М.В. Зарічкова та ін.] ; за ред. В.М. Толочка, Ю.М. Пєнкіна. — [3-є вид.]. – Х.: НФаУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD/DVD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium 4; 512 Mb RAM ; CD/DVD-ROM Windows 98 /XP. — Назва з титул. екрану.

Навчальні посібники:

 1. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»: інтеракт. навч. посіб. для слухач. сист. післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації [Електрон. ресурс] / [В. М. Толочко, Ю. М. Пєнкін, М. В. Зарічкова та ін.]; за ред. В.М. Толочка, Ю.М. Пєнкіна. — [2-е вид.]. – Х.: НФаУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD/DVD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium 4 ; 512 Mb RAM ; CD/DVD-ROM Windows 98 /XP. — Назва з титул. екрану.
 2. Збірка метод. рекомен. для проведення семінарських і практичних занять з курсу «Управління та економіка фармації»: інтеракт. навч. посіб. для слух. сист. післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації [Електрон. ресурс] / [Толочко В. М., Пєнкін Ю. М., Зарічкова М. В. та ін.] ; за ред. В. М. Толочка, Ю. М. Пєнкіна. – [3-є вид.]. – Х.: НФаУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD/DVD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium 4 ; 512 Mb RAM ; CD/DVD-ROM Windows 98 /XP. – Назва з титул. екрану.
 3. Основи підприємницької діяльності у фармації: інтеракт. навч. посіб. для студ. та слухач. сист. післядиплом. підготовки вищ. навч. закладів, фахівців фармацевтичних підприємств [Електрон. ресурс] / [В.М. Толочко, Ю.М. Пєнкін, М.В. Зарічкова та ін.] ; за ред. В.М. Толочка, Ю.М. Пєнкіна. — — [3-є вид.]. – Х.: НФаУ, 2012. — 1 електрон. опт. диск (CD/DVD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium 4 ; 512 Mb RAM ; CD/DVD-ROM Windows 98 /XP. — Назва з титул. екрану.
 4. Збірка тестів з навчального курсу «Управління та економіка фармації» для самопідготовки спеціалістів фармації: інтеракт. навч. посіб. для слухач. сист. післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації [Електрон. ресурс] / [В.М. Толочко, Ю.М. Пєнкін, М.В. Зарічкова та ін.] ; за ред. В.М. Толочка, Ю.М. Пєнкіна. — [3-є вид.]. – Х.: НФаУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD/DVD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium 4 ; 512 Mb RAM ; CD/DVD-ROM Windows 98 /XP. — Назва з титул. екрану.

Дисертації. Автореферати дисертацій:

 1. Музика Т.Ф. Обґрунтування напрямків з удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук: спец. 15.00.01: захищена 25.12.2012: затв. 01.03.2013 / Т. Ф. Музика. – Х., 2012. – 288 с.
 2. Музика Т.Ф. Обґрунтування напрямків з удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук: спец. 15.00.01 [Електронний ресурс] / Т. Ф. Музика. – Х., 2012. – 24 с. Режим доступу:dspace.ukrfa.kharkov.ua/handle/123456789/2152
 3. Артюх Т.О. Оптимізація діяльності уповноваженої особи по забезпеченню якості лікарських засобів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук: спец. 15.00.01: захищена 25.12.2012: затв. 25.03.2013 / Т.О. Артюх. – Х., 2012. – 268 с.
 4. Артюх Т.О. Оптимізація діяльності уповноваженої особи по забезпеченню якості лікарських засобів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук: спец. 15.00.01 [Електронний ресурс] / Т. О. Артюх. – Х., 2012. – 24 с. Режим доступу:dspace.ukrfa.kharkov.ua/handle/123456789/2145

Нововведення за 2013 р.

 1. Толочко В. М. Методика розрахунку впливу професійної діяльності уповноважених осіб на економічні показники фармацевтичних установ: інформаційний лист / В. М. Толочко, Т. О. Артюх. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2011. – 7 с. – заяв. листопад 2011; реєстр. галуз. нововведень України № 508/37/12.
 2. Толочко В.М. Послідовність дій з організації та здійснення фармацевтичного забезпечення лікувально- профілактичних закладів: інформаційний лист / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика – Х.: Вид-во НфаУ. – 2011. – с. 4 – заяв. листопад 2011; реєстр. галуз. нововведень України № 508/37/12.

Методичні рекомендації та Інформаційні листи
Статті

Навчальні плани та програми:

 1. Навчальний план та програма циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» спеціалізації за фахом «Організація і управління фармацією» / В. М. Толочко, О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, І. В. Міщенко, Ю. П. Медведєва та ін. – Х., 2013. – 12с.

 

 

Print Friendly, PDF & Email