Конференції

Участь у конференціях за 2018 навчальний рік:

  з/п Назва Місце та дата
1. VІ Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків 22-23   березня 2018 р.
2. VІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України»   м. Харків 25-27 квітня 2018 р.
3. XIII научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, посвященной «Году развития туризма и народных ремесел» м. Душанбе 27 квітня 2018 р.
4. IV Міжнародна науково-практична інтернет конференція “Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи” м. Харків 24-25 квітня 2018 р.
 5. Advances of Science Proceedings of articles the international scientific conference  Чехия 27 квітня 2018 р.
6. VІ Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків 22-23   березня 2018 р. 
7. II науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» м. Харків 27 квітня    2018 р. 
8. ХІІІ науково-практична internet-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» м. Харків, 21 травня 2018 
9. Семінар «Kinetex Core-Shell Technology for Pharmaceutical Methods and Ph. Eur. Monogroph Methods.» м. Харків, 06 лютого 2018
10. Міжнародна  науково-практична конференція косметологія і аромологія: етапи становлення та майбутнє м. Харків, 22-23 лютого 2018
11. XII Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». м. Харків,18 травня
2018 р
12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра» с. Синевирська Поляна, Міжгірський район, Закарпатська область 7-8 травня 2018 р.
13. Семінар у форматі телемостів «Тромбози та кровотечі: доказова медицина та мультидисциплінарний підхід»  
м. Вінниця   14 червня 2018

Участь у конференціях за 2017 навчальний рік:

 з/п Назва Місце та дата
1. ІV Всеукраїнська науково-освітня internet-конференція «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики»        м. Харків, 15.03.2017 р.
2. V Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»      м. Харків, 30-31.03. 2017 р.
3. ІХ науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку»   м. Харків, 23 березня 2017 р.
4. Семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу»   м. Київ, 02 березня 2017 р.
5. І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів. Сучасна фармакотерапія хронічної обструктивної патології легень і бронхіальної астми»   м. Харків, 30-31.03. 2017 р.
6. Науково-практичний семінар «Українська Фармацевтична Школа» «Інструменти особистого успіху в структурі аптечного бізнесу»  м. Київ, 07 квітня 2017 р.
7. V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»  м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.
8. Майстер-клас «Інструменти особистого успіху в структурі аптечного бізнесу»  м. Харків, 07 квітня 2017 р.
9. Науково-практичний семінар «Актуальність переходу аптечних установ на міжнародні галузеві стандарти GPP з метою забезпечення належної якості фармацевтичних послуг і функціонування системи управління якістю»   м. Київ, 25-27 квітня 2017 р.
10. І науково-практична конференція Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика. м. Харків, 16-17 травня 2017 р.
11. VI міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України»  м. Київ, 25-27 квітня 2017 р.
12. VIІІ міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» IMF  м. Київ, 25-27 квітня 2017 р.
13. Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO  м. Київ, 25-27 квітня 2017 р.
14. Майстер-клас «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти»   м. Київ, 27 квітня 2017 р.
15. Майстер-клас ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи»  м. Харків, 25-28 квітня 2017 р.
16. XІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні»  м. Тернопіль, 18-19.05.2017 р.
17. XI Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації»   м. Харків, 19 травня 2017 р.
18. «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора/фармацевта»   м. Харків, 19 травня 2017 р.
19. «Здоров’я жінки у 21 столітті»   м. Вінниця, 03 жовтня 2017 р.
20. «Здоров’я та фармація у 21 столітті» м. Харків, 16 листопада 2017 р.

Участь у конференціях за 2016 навчальний рік:

 з/п Назва Місце та дата
1. I науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» м. Харків, 24-25 березня 2016 р.
2. ІV Міжнародна науково-практична internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків, 24-25 березня 2016 р.
3. Науково-практичний семінар «Українська Фармацевтична Школа» м. Харків, 8 квітня 2016 р.
4. ХХХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» м. Харків, 8 квітяня 2016 р.
5. V Міжнародний Медичний Конгрес м. Київ, 19-21 квітня 2016 р.
6. Семінар «GPP. Роль фармацевтичного працівника в суспільстві та системі охорони здоров’я, його сфера відповідальності» г. Київ, 19-21 квітня 2016 р.
7. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» м. Харків, 21 квітня 2016 р.
8. Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи. VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України» м. Харків, 13-16 вересня 2016 р.
9. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: науковий симпозіум у рамках VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України м. Харків, 15-16 вересня 2016 р.
10. ХХХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» м. Харьков, 08 квітня 2016 р.
11. Международная дистанционная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества» посвященной 85-летию Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова г. Алматы, 04 мая 2016 г.
12. VI науково-практична конференція з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.

Участь у конференціях за 2015 навчальний рік:

з/п Назва Місце та дата
1. ІІІ Всеукраїнська науково-освітня internet-конференція «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» м. Харків, 12 березня 2015 р.
2. ІІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків, 26-27 березня 2015 р.
3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» м. Харків, 2-3 квітня 2015 р.
4. ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи» м. Харків, 27-30 квітня 2015 р.
5. XXІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Topical issues of new drugs development» Kharkiv, 23, april 2015 р.
6. Науково-практичний семінар «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» М. Полтава, 10 червня 2015 р.
7. Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» м. Київ, 27-28 серпня 2015
8. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті Євроінтеграції» м. Вінниця, 17 жовтня 2015 р.
9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я 2015» м. Київ, 20-22 жовтня 2015 р.
10. Український конгрес «Приватна медицина» м. Київ, 20-22 жовтня 2015 р.
11. Аромакоррекция психофизического состояния человека: материалы V международной научно-практической конференции Ялта, 27-29 октября 2015 г.
12. ІV наково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» м. Харків, 3 листопада 2015 р.
13. ІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» м. Харків, 12-13 листопада 2015
14. Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015» м. Запоріжжя, м. Київ 12-13 листопада 2015
15. ХІІ науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку фармацевтичного (провізорського) самоврядування м. Харків, 19-20 листопада 2015
16. 63-я годичная научно-практическая коеференция с международным участием «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи» (Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино) г. Душанбе, 20-21 ноября 2015
17. ХІІІ науково-практична internet-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» м. Харків, 26-27 листопада 2015
18. ІІІ международная научная конференция молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» г. Шымкенте, Казахстан, 9-10 декабря 2015

Участь у конференціях за 2013 – 2014 навчальний рік:

Назва

Дата і місце проведення

1

V науково-практ. конф. з міжнар. участю: «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»

м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р.

2

Всеукр. науково-методична відео-конф. з міжнар. участю: “Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013″

відео конф.

11 жовтня 2013р.

3 Х міжнар. наук.-практ. конф.:”Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку”

Харків, 15-16 листопада 2013р.

4 Научно-практ. конф. с межнар.участием: “Современные тенденции перспективы развития фармацевтичесого образованияи и науки в России и за рубежом

м. Пермь, Росія, 21-23 листопада 2013р.

5 Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: “Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи”

інтернет-конф.

17-20 березня 2014р.

6

ІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.:” Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики”

internet-конф.

27-28 березня 2014р.

7

ХІІ Междунар.конф.: “Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы”

Минск. БГУ

11-12 квітня 2014р.

8

3-я Международная научно-практическая конференция «Аромакоррекция психофизического состояния человека» м. Ялта 4-7 червня 2014 р.

9

Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну»

м.Харків, НФаУ 1-3 жовтня 2014 р.

10

ІІІ Науково-практична конференція «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» м.Харків, НФаУ 4 листопада 2014 р.

11

І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» м.Харків, НФаУ 7-8 листопада 2014р.

12

ІХ міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку» м.Харків 13-14 листопада 2014р.

13

VІІ науково-практична інтернет-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» м.Харків 20 листопада 2014 р.

Print Friendly, PDF & Email