Умови проходження циклів підвищення кваліфікації

УМОВИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЦИКЛІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Перелік документів для проходження циклів підвищення кваліфікації

І)  циклів тематичного удосконалення копії  (1 місяць):

  • 2 копії паспорта,   images (2)
  • 2 копії диплома,diplom-specialista-new_big_1_1_RtWaL
  • 2 копії сертифікату про закінчення інтернатури,сертифікат
  • 1 копія трудової книжки (перша  та  остання сторінки),images (8)
  • 1 копія свідоцтва платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі, якщо сплачує організація).Свидетельство плательщика единого налога

ІІ)  циклів тематичного удосконалення копії  (2 тижні):

  • 2 копії паспорта,images (2)
  • 2 копії диплома,diplom-specialista-new_big_1_1_RtWaL
  • 1 копія трудової книжки (перша  та  остання сторінки),images (8)
  • 1 копія свідоцтва платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі, якщо сплачує організація).Свидетельство плательщика единого налога

ІІІ) передатестаційних циклів (1 місяць):

Додаток 1

до Положення про проведення

іспитів на передатестаційних

циклах

Шкала значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами

з/п

Вид діяльності

Кількість (балів)

1 2 3
1 Навчання на передатестаційному циклі в закладах (на факультетах) післядипломної освіти

40

2 Підвищення кваліфікації на циклах тематичного вдосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти тривалістю: – 1 тиждень – 2 тижні – 4 тижні – 6 тижнів

10

15

30

45

3 Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у закладах (на факультетах) післядипломної освіти

10

4 Проведення лекції (крім викладачів): – для медсестер, пацієнтів, громадян, виступ та публікація у засобах масової інформації (10*) – для лікарів (10*)

5

10

5 Навчання на курсах інформації та стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, охорони здоров’я, науково-дослідних інститутах, у т.ч. за кордоном, тривалістю: – 1 місяць – 2 місяці – 3 місяці

20

30

40

6 Підготовка на короткотривалих курсах інформації та стажування, переривчастих курсах, семінарах на місцевих базах, в регіональних центрах (що підтверджено обласним відділом охорони здоров’я) тривалістю: – не менше 36 годин на рік – не менше 72 годин на рік

5

10

7 Науково-педагогічна (педагогічна) робота у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах і закладах (на факультетах) післядипломної освіти I-II рівнів акредитації: – за основним місцем роботи – за сумісництвом III-IV рівнів акредитації: – за основним місцем роботи – за сумісництвом

20

10

30

15

8 Керівництво групою інтернів на базі стажування

10

9 Участь у науково-практичній конференції, симпозіумі, з’їзді, конгресі, засіданні професійної асоціації за спеціальністю: міжнародних (в країнах Європи, Азії та Америки (3*)): – з доповіддю – без доповіді міжнародних в країнах СНД (5*): – з доповіддю – без доповіді національних (5*): – з доповіддю – без доповіді 10 регіональних (10*): – з доповіддю – без доповіді

9

3

10

2

5

2

5

2

10 Видання фахового: – підручника – навчального посібника – монографії

30

20

20

11 Публікація статті у фахових виданнях: – одноосібно – у співавторстві

10

5

12 Отримання патенту на фаховий винахід: – одноосібно – у співавторстві

20

10

13 Видання: – галузевих методичних рекомендацій – інформаційного листка, раціоналізаторської пропозиції Підготовка експертного висновку обласного рівня Участь у розробці нормативних документів

6

3

3

3

14 Упровадження у практичну діяльність інноваційних розробок та технологій, нових методів діагностики, лікування, фарманалізу

10

15 Публікації в тезах науково-практичної конференції, симпозіуму, з’їзду, конгресу: – міжнародних – національних – регіональних

5

3

2

16 Виступ у середніх та загальноосвітніх закладах та на підприємствах Виступи та публікації в засобах масової інформації, у тому числі місцевих

2

3

17 Присвоєння звання “Заслужений лікар України”, “Заслужений діяч науки і техніки України”, “Заслужений працівник охорони здоров’я України”, “Заслужений працівник освіти”

20

18 Нагородження грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та грамотами облдержадміністрацій, Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров’я України – нагрудним знаком “Хрест Пантелеймона Цілителя”

10

19 Обіймання посади головного позаштатного спеціаліста району, міста, області

5

20 Захист дисертації на здобуття учених ступенів: – доктора медичних наук – кандидата медичних наук

40

30

21 Закінчення клінічної ординатури, аспірантури, магістратури, докторантури

30

22 Робота в закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, не менше 3 років

10

* Кількість заходів. Критерії відповідності Шкали значень певній лікарській (провізорській) категорії:

Для вищої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

8 балів

48 балів

2011

16 балів

56 балів

2012

24 бали

64 бали

2013

32 бали

72 бали

Починаючи з 2014 року

40 балів

80 балів

 

Для першої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

6 балів

46 балів

2011

12 балів

52 бали

2012

18 балів

58 балів

2013

24 бали

64 бали

Починаючи з 2014 року

30 балів

70 балів

 

Для другої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

”.

2010

40 балів

4 бали

44 бали

2011

8 балів

48 балів

2012

12 балів

52 бали

2013

16 балів

56 балів

Починаючи з 2014 року

20 балів

60 балів

 

Print Friendly, PDF & Email