2019 г.

Монографии

 1. Толочко В. М. Система соціального захисту спеціалістів фармації в Україні та за кордоном : монографія / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова. – Х. : НФаУ, 2019. – 191 с.

Методические рекомендации

 1. Толочко В. М. Етика професійного спілкування спеціалістів фармації. Етичний кодекс фармацевтичних працівників: метод. реком. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять, самост. (дистанц.) роботи з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / уклад.: В. М. Толочко, О. М. Должнікова, М. В. Зарічкова, В. Ю. Адонкіна, Т. О. Артюх. – Х. : НФаУ, 2019. – 18 с.
 2. Толочко В. М. Оптимізація управління фармацевтичним забезпеченням у лікувально-профілактичних закладах: метод. реком. для слух. в сист. після диплом. освіти спец. фармації, науковців / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика – Х. : НФаУ, 2019. – 27 с.
 3. Толочко В. М. Дозвільний характер фармацевтичної діяльності в Україні : метод. реком. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять, самост. (дистанц.) роботи з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломн. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Д. Л. Великий, Т. О. Артюх – Х. : НФаУ, 2019. – 30 с.
 4. Толочко В. М. Нормативно-правове регулювання обліку і звітності. Частина 1 : Облік в аптечних закладах : метод. реком. до підготов. та провед. практ., семінар. занять і самост. (дистанц.) роботи з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломн. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, Т.  О. Артюх, О. А. Хмельницька – Х. : НФаУ, 2019. – 31 с.
 5. Толочко В. М. Нормативно-правове регулювання обліку і звітності. Частина 2 : Звітність в аптечних закладах : метод. реком. до підготов. та провед. практ., семінар. занять і самост. (дистанц.) роботи з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломн. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, Т.  О. Артюх, О. А. Хмельницька – Х. : НФаУ, 2019. – 30 с.
 6. Толочко В. М. Особливості законодавчого регулювання рекламування лікарських засобів :  метод. реком. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять, самост. (дистанц.) роботи з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломн. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова, О. М. Должнікова, О. А. Хмельницька – Х. : НФаУ, 2019. – 28 с.

Информационные листы

 1. Толочко В. М. Термінологічне визначення корпоративної (організаційної) депривації спеціалістів фармації як елементу адаптивного управління персоналом у фармацевтичних закладах / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Інформаційний лист. – К., 2018. – 4 с.
 2. Толочко В. М. Термінологічне визначення корпоративної залученості як елементу адаптивного управління персоналом у фармацевтичних закладах / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Інформаційний лист. – К., 2018. – 4 с.
 3. Толочко В. М. Класифікація хронофагів у діяльності спеціалістів фармації як о’бєкту корпоративного управління часом фармацевтичних закладів / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Інформаційний лист. – К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 4 с.
 4. Толочко В. М. Термінологічне визначення хронофагів у діяльності спеціалістів фармації як елементу корпоративного управління часом фармацевтичних закладів / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Інформаційний лист. – К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 4 с.

Статьи

 1. Tolochko V. M. Research of pedagogical teaching forms and methods on cycles of improving the pharmacy specialists qualification as away of improving their professional adaptation / V. M. Tolochko, T. O. Artiukh, M. V. Zarichkova // Рецепт. – 2019. — № 22 (5). – С. 783-792.
 2. Толочко В. М. Дослідження мотиваційних аспектів тематичного удосконалення спеціалістів фармації / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна, О. М. Должнікова // Фармацевтичний журнал. – 2019. – № 3. – С. 31 – 40.  doi : 10.32352/0367-3057.3.19.04
 3. Зарічкова М. В. Обґрунтування системи показників соціального паспорта в аптечному закладі / М. В. Зарічкова, О. М. Должнікова, Т. Ф. Музика // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – № 1 (57). – С. 11–20.
 4. Mishchenko O. Ya. The Results of the Clinical and Economic Assessment of Drugs Prescriptions to patients with Breast Cancer in the Ukrainian Health Care Institution / O. Ya. Mishchenko, V. Iu. Adonkina, O. V. Tkachova, V. A. Ulanova, K. О. Kalko, L. V. Pyliuha, Iu. Greshko // Research Journal of Pharmacy and Technology. – 2019. — № 12 (7). – С. 3307-3312. doi : 10.5958/0974-360X.2019.00557.2
 5. Tolochko V. M. Motivation sources study of pharmacy specialists within their cooperation with the pharmacy / V. M. Tolochko, T. O. Artiukh, M. V. Zarichkova // Journal of Advanced Pharmacy Education and Research. – 2019. – Vol. 9 (3). – P. 34-40.
 6. Толочко В. М. Визначення мотиваційних профілів спеціалістів фармації в аптечних закладах / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2019. — № 3 (59). — С. 35-46. doi : 10.24959/uekj.19.21
 7. Артюх, Т. О. Діаграма Ганта / Т. О. Артюх // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14978/diagrama-gantta
 8. Артюх, Т. О. Артефакт організаційної культури фармацевтичного закладу / Т. О. Артюх // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14962/artefakt-organizacijnoi-kulturi-farmacevtichnogo
 9. Артюх, Т. О. Корпоративна залученість спеціалістів фармації / Т. О. Артюх // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14938/korporativna-zaluchenist-specialistiv-farmacii
 10. Артюх, Т. О. Лояльність спеціалістів фармації / Т. О. Артюх // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14940/loyalnist-specialistiv-farmacii
 11. Артюх, Т. О. Символ фармацевтичного закладу / Т. О. Артюх // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14949/simvol-farmacevtichnogo-zakladu
 12. Артюх, Т. О. Корпоративна депривація спеціалістів фармації / Т. О. Артюх // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14998/korporativna-deprivaciya-specialistiv-farmacii
 13. Зарічкова, М. В. Прекаризація у фармації / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14945/prekarizaciya-v-farmacii
 14. Зарічкова, М. В. Прекаріат / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14947/prekariat
 15. Зарічкова, М. В. Депривація соціальна / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14976/deprivaciya-socialna
 16. Зарічкова, М. В. Соціальне обслуговування спеціалістів фармації / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14951/socialne-obslugovuvannya-specialistiv-farmacii
 17. Зарічкова, М. В. Соціальний паспорт аптечного закладу / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14953/socialnij-pasport-aptechnogo-zakladu
 18. Зарічкова, М. В. Соціальні послуги / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14955/socialni-poslugi
 19. Должнікова, О. М. Адонкіна Вікторія Юріївна / О. М. Должнікова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/15146/adonkina-viktoriya-yuriivna
 20. Должнікова, О. М. Музика Тамара Федорівна / О. М. Должнікова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14942/muzika-tamara-fedorivna
 21. Должнікова, О. М. Зарічкова Марія Володимирівна / О. М. Должнікова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/15148/zarichkova-mariya-volodimirivna
 22. Должнікова, О. М. Артюх Тетяна Олександрівна / О. М. Должнікова // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14966/artyux-tetyana-oleksandrivna
 23. Адонкіна, В. Ю. Семплінг / В. Ю. Адонкіна // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/15152/sempling
 24. Адонкіна, В. Ю. Трайвертайзинг / В. Ю. Адонкіна // Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. — URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/15155/trajvertajzing

Тезисы

 1. Tolochko V. M. Research of scientific-practical approaches to implementation of indices for achieving social provisions of the social passport in the pharmaceutical company / V. M. Tolochko, M. V. Zarichkova, T. O. Artiukh, T. F. Muzika, O. M. Dolzhnikova // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 21 березня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 10-14.
 2. Толочко В. М. Аналіз структурної номенклатури телевізійних рекламних роликів лікарських засобів групи R – «Засобів, що діють на респіраторну систему» / В. М. Толочко, А. В. Курган // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 21 березня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 286-287.
 3. Толочко В. М. Кредитування, як стимулююча економічна складова діяльності аптечних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, В. Ю. Адонкіна, М. В. Зарічкова, Т. О. Артюх // Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали V Всеукраїнської науково-освітньої Іnternet конференції, м. Харків, 12-13 березня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 331-332.
 4. Толочко В. М. Аналіз джерел мотивації спеціалістів фармації / В. М. Толочко, Т. О. Артюх, М. В. Зарічкова, Т. Ф. Музика, В. Ю. Адонкіна // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 р., м. Харків) – Х.: НФаУ, 2019. – С. 299-301.
 5. Толочко В. М. Аналіз телевізійної реклами лікарських засобів як інструменту маркетингових комунікацій / В. М. Толочко, А. В. Курган // Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів : матер. міжнародної науково-практичної конференції , м. Харків, 26-27 квітня 2019 р. – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2019. – С. 74-77.
 6. Толочко В. М. Pharmacoeconomic evaluation of fulvestrant as compared with CMF chemotherapy for locally advanced brest cancer tretment in postmenopausal period / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна, М. В. Зарічкова, Т. О. Артюх, Т. Ф. Музика // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІ наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 153.
 7. Толочко В. М. Історичні аспекти фармацевтичного забезпечення закладів охорони здоров’я / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків: НФаУ, 2019. – Т. 2. – 89-90 с.
 8. Толочко В. М. Підвищення рівня соціального розвитку аптечних закладів за рахунок впровадження індексів досягнення соціальних нормативів / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова, О. М. Должнікова // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків: НФаУ, 2019. – Т. 2. – 91-92 с.
 9. Толочко В. М. Usage pedagogical teaching forms and methods on cycles of improving the pharmacy specialists qualification / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків: НФаУ, 2019. – Т. 2. – 87-88 с.
 10. Толочко В. М. Фармакоекономічний аналіз застосував фулвестранту у порівнянні із хіміотерапією для лікування хворих на метастатичний рак молочної залози / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків: НФаУ, 2019. – Т. 2. – 93-94 с.
 11. Tolochko V. M. The analysis of the pharmacy specialist motivation / V. M. Tolochko, T. O. Artiukh, V. Y. Adonkina // Актуальні проблеми розвитку галузевої  економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, м. Харків, 15 листопада 2019 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.122-123.
 12. Толочко В. М. Визначення проблемних питань обігу лікарських засобів у закладах охорони здоров’я / Толочко, Т. Ф. Музика, О. М. Должнікова // Актуальні проблеми розвитку галузевої  економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, м. Харків, 15 листопада 2019 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.143-144.
 13. Зарічкова М. В. Аналіз сучасного реформування законодавчого супроводу надання соціальних послуг в Україні / М. В. Зарічкова // Актуальні проблеми розвитку галузевої  економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, м. Харків, 15 листопада 2019 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.192-195.
 14. Толочко В. М. Фармакоепідеміологічне дослідження споживання сечогінних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України / В.М. Толочко, В. Ю. Адонкіна, О. М. Должнікова // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації: матер.  науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 122-123.
 15. Толочко В. М. Класифікація хронофагів у діяльності спеціалістів фармації як о’бєкту корпоративного управління часом фармацевтичних закладів / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матер.  науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 214-217.
 16. Толочко В. М. Роль фармацевтичної інформації у раціональному використанні лікарських засобів / В. М. Толочко, Т.Ф. Музика, Т. О. Артюх, М. В. Зарічкова // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації: матер.  науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 222-223.
 17. Mishchenko O., Adonkina V. Pharmacoeconomic analysis of calcimimetics for pharmacotherapy of secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease treated with hemodialysis in Ukraine / ISPOR 22st Annual European Congress 2-6 november 2019, Copenhagen, Denmark. – Value in Health. – 2019. – V. 22. — № 11 – P. A 512.
Print Friendly, PDF & Email