2019 г.

Методические рекомендации

 1. Толочко В. М. Оптимізація управління фармацевтичним забезпеченням у лікувально-профілактичних закладах: метод. реком. для слух. в сист. після диплом. освіти спец. фармації, науковців / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика – Х. : НФаУ, 2019. – 27 с.
 2. Толочко В. М. Дозвільний характер фармацевтичної діяльності в Україні : метод. реком. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять, самост. (дистанц.) роботи з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядипломн. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Д. Л. Великий, Т. О. Артюх – Х. : НФаУ, 2019. – 30 с.

Информационные листы

 1. Толочко В. М. Термінологічне визначення корпоративної (організаційної) депривації спеціалістів фармації як елементу адаптивного управління персоналом у фармацевтичних закладах / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Інформаційний лист. – К., 2018. – 4 с.
 2. Толочко В. М. Термінологічне визначення корпоративної залученості як елементу адаптивного управління персоналом у фармацевтичних закладах / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Інформаційний лист. – К., 2018. – 4 с.

Статьи

 1. Зарічкова М. В. Обґрунтування системи показників соціального паспорта в аптечному закладі / М. В. Зарічкова, О. М. Должнікова, Т. Ф. Музика // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – № 1 (57). – С. 11–20.

Тезисы

 1. Tolochko V. M. Research of scientific-practical approaches to implementation of indices for achieving social provisions of the social passport in the pharmaceutical company / V. M. Tolochko, M. V. Zarichkova, T. O. Artiukh, T. F. Muzika, O. M. Dolzhnikova // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 21 березня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 10-14.
 2. Толочко В. М. Аналіз структурної номенклатури телевізійних рекламних роликів лікарських засобів групи R – «Засобів, що діють на респіраторну систему» / В. М. Толочко, А. В. Курган // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 21 березня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 286-287.
 3. Толочко В. М. Кредитування, як стимулююча економічна складова діяльності аптечних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, В. Ю. Адонкіна, М. В. Зарічкова, Т. О. Артюх // Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали V Всеукраїнської науково-освітньої Іnternet конференції, м. Харків, 12-13 березня 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 331-332.
 4. Толочко В. М. Аналіз джерел мотивації спеціалістів фармації / В. М. Толочко, Т. О. Артюх, М. В. Зарічкова, Т. Ф. Музика, В. Ю. Адонкіна // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 р., м. Харків) – Х.: НФаУ, 2019. – С. 299-301.
 5. Толочко В. М. Аналіз телевізійної реклами лікарських засобів як інструменту маркетингових комунікацій / В. М. Толочко, А. В. Курган // Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів : матер. міжнародної науково-практичної конференції , м. Харків, 26-27 квітня 2019 р. – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2019. – С. 74-77.
 6. Толочко В. М. Pharmacoeconomic evaluation of fulvestrant as compared with CMF chemotherapy for locally advanced brest cancer tretment in postmenopausal period / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна, М. В. Зарічкова, Т. О. Артюх, Т. Ф. Музика // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІ наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24 травня 2019 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 153.
Print Friendly, PDF & Email