2018 г.

  Методичні рекомендації

 1. Толочко В.М., Артюх Т.О. Теоретико-методичні підходи до визначення лояльності працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України: метод. рек.- Х.:2018.- 28 с.
 2. Толочко В.М., Артюх Т.О. Корпоративний кодекс фармацевтичних закладів галузі охорони здоров’я України, як інструмент управління організаційною культурою: метод. рек.- Х.:2018.- 25 с.
 3. Толочко В. М., Даценко О. І. Застосування штрихових кодів у реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 4. Толочко В. М., Должнікова О. М., Чешева М. В. Облік готівкових коштів при здійсненні розрахункових операцій в аптечних закладах: метод. рек. до підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.

Статті

 1. Толочко В.М. Дослідження окремих компетенцій сучасного керівника у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я / В.М. Толочко, Т.О. Артюх, А.В. Курган // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018.- №2(4).- С. 51-59
 2. Аrtiukh, T. O. Scientific and theoretical justification for implementotion of corporate codes in pharmaceutical institutions of UK /  T. O. Аrtiukh // The Pharma Innovation Journal. – 2018. — №7 (3). – Р. 506-511.
 3. Tolochko, V. M. Homeopathic medicines in Ukraine: Research of legislative support, range and economic availability / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina, K. V. Semchenko, Vakulenko D. V. // The Pharma Innovation Journal. – 2018. – № 7 (4). – Р. 762-766
 4. Tolochko V. M. Research of economic accessibility and costs optimization of chemotherapy treatment schemes of patients with breast cancer in Ukraine / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina, K. V. Semchenko // The Pharma Innovation Journal. – 2017. –  № 6 (12) – Р. 253-257.
 5. Музика Т. Ф. Організація фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів у розрізі часу / Т. Ф. Музика // Современная фармация. – 2017. № 12. – С. 80-83.

Тези

 1. Толочко В. М.  Законодавче регулювання послуг в закладах охорони здоров’я  / В. М.  Толочко, Т. Ф. Музика // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків,  27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 284.
 2. Толочко В.М. Дослідження деяких організаційних питань фармацевтичного забезпечення лікувально — профілактичних закладів [Електронний ресурс] / В.М. Толочко, Т.Ф. Музика // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 24-25 квітня 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 137-139.
 3. Зарічкова М.В. Аналіз необхідності надання спеціалістам фармації спеціального професійного статусу у трудових правовідносинах / М. В. Зарічкова // Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю., м. Харків , 27 квітня 2018 р. — Харків : НФаУ , 2018. — С. 257
 4. Толочко В.М. Сучасний стан корпоративного управління в фармацевтичних закладах: кодекси етики / В. М. Толочко, Т.О. Артюх // Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю., м. Харків , 27 квітня 2018 р. — Харків : НФаУ , 2018. — С. 282-283.
 5. Толочко В.М. Досвід впровадження нових форм і методів післядипломної підготовки спеціалістів фармації на кафедрі УЕФ ІПКСФ НФаУ як опорної / В. М. Толочко, Т. О. Артюх, М. В. Чешева, О. М. Должнікова // Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції  з міжнародною участю., м. Харків , 27 квітня 2018 р. — Харків : НФаУ , 2018. — С. 449-450.
 6. Толочко В.М. Оцінка раціональності витрат на фармакотерапію хворих на рак молочної залози в Україні / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю., м. Харків , 27 квітня 2018 р. — Харків : НФаУ , 2018. — С. 311.
 7. Толочко В. М. Фармакоекономічний аналіз можливостей застосування мікафунгіну у порівнянні з каспофунгіном у пацієнтів з інвазивним кандидозом в Україні / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Science and life:  Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 22 December 2017. – C. 585-589.
 8. Толочко В. М. Соціальні аспекти у діяльності спеціалістів фармації в аптечних закладах / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Science and life: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 22 December 2017. – C. 590-595.
 9. Толочко В. М., Адонкіна В. Ю. Фармакоекономічний аналіз застосування антимікотиків з групи ехінокандінов у пацієнтів з кандидемією в Україні / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІ міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 384.
 10. Толочко В. М., Музика Т. Ф. Проблеми впровадження фармацевтичних послуг у діяльність аптечних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІ міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 213-214.
 11. Аrtiukh Т. О. Implementation of corporate codes in pharmaceutical institutions of Ukraine / Т. О. Аrtiukh // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІ міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 151-153.
 12. Zarichkova M.V. Study of the directions of employee benefits establishment for pharmacy professionals and calculation of the possible cost of the individual components (options) / M.V. Zarichkova // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІ міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 155-156.
 13. Толочко В. М. Оцінка раціональності витрат на фармакотерапію хворих на рак молочної залози в Україні / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали ІІ наук. — практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 311.
 14. Адонкина В. Ю. Исследование ассортимента и економической доступности гомеопатических лекарственных средств на рынке Украины // Медицинская наука: новые возможности: материалы ХІІІ научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием (Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино) 27 апреля 2018 г. – Душанбе. – 2018. С. 6.
 15. Tolochko V. M. Analysis of Ukrainian economic model of social protection specialists of pharmacy and directions  improvement on the basis of social protection systems in the European union / V. M. Tolochko, M. V. Zarichkova, T. O. Artyukh, T. F.  Muzika // Advances of Science Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 April 2018. — С. 26-36.
 16. Толочко В. М.  Досвід впровадження нових форм і методів післядипломної підготовки спеціалістів фармації на кафедрі УЕФ ІПКСФ НФАУ як опорної / В. М.  Толочко, Т.О. Артюх, М.В. Чешева, О.М. Должнікова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків,  27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 448.
 17. Толочко В. М.  Сучасний стан корпоративного управління в фармацевтичних закладах: кодекси етики  / В. М.  Толочко, Т.О. Артюх,// Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків,  27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 282.
 18. Толочко В. М.  Законодавче регулювання послуг в закладах охорони здоров’я  / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків,  27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 284.
 19. Зарічкова М. В. Аналіз необхідності надання спеціалістам фармації спеціального професійного статусу у трудових правовідносинах / М. В. Зарічкова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків,  27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 257.

 

Print Friendly, PDF & Email