2018 г.

 

Монографии

 1. Толочко В. М. Розробка методичних підходів щодо попередження виникнення синдрому професійного вигорання спеціалістів фармації як наслідку специфіки трудового процесу / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова // Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : Оригінал, 2018. – 80-102 с.
 2. Толочко В. М. Теоретико-методичні аспекти дослідження лояльності спеціалістів фармації до аптечних закладів України в рамках адаптивного управління персоналом / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : Оригінал, 2018. – 102-122 с.

Учебные планы и программы

 1. Навчальний план та програма спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація» / укл.: В. М. Толочко, О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 31 с.
 2. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація» / укл.: О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А.В. Глущенко, Л.І. Шульга, В.М. Толочко та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 32 с.
 3. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Аналітично-контрольна фармація»/ укл.: О. Ф. Пімінов, С.В. Гарна,  В. М. Толочко,  та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 39 с.
 4. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація» / укл.: О. Ф. Пімінов, С. В. Гарна, В. М. Толочко та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 36 с.
 5. Навчальний план та  програма спеціалізації зі спеціальності «Організація і управління фармацією» / укл.: О. Ф. Пімінов,  В. М. Толочко,  О.М. Заліська, та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 26 с.
 6. Навчальний план та  уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» / укл.: О. Ф. Пімінов,  В. М. Толочко,  О.М. Заліська, та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 30 с.

Методические рекомендации

 1. Толочко В.М., Музика Т.Ф., Галій Л.В. Нормативно-правове регулювання цін на лікарські засоби: метод. рек.- Х.: 31 с.
 2. Толочко В.М., Адонкіна В.Ю., Зарічкова М.В. Формулярна система фармацевтичного забезпечення: метод. рек.- Х.:2018.- 25 с.
 3. Толочко В.М., Артюх Т.О. Теоретико-методичні підходи до визначення лояльності працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України: метод. рек.- Х.:2018.- 28 с.
 4. Толочко В.М., Артюх Т.О. Корпоративний кодекс фармацевтичних закладів галузі охорони здоров’я України, як інструмент управління організаційною культурою: метод. рек.- Х.:2018.- 25 с.
 5. Толочко В. М., Даценко О. І. Застосування штрихових кодів у реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 6. Толочко В. М., Должнікова О. М., Чешева М. В. Облік готівкових коштів при здійсненні розрахункових операцій в аптечних закладах: метод. рек. до підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.
 7. Толочко В.М., Артюх Т.О., Музика Т.Ф. Історичний розвиток теорії управління: частина 1: наукова та адміністративна школи управління : методичні рекомендації для підготовки та проведення семінарських та практичних занять і самостійної роботи з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації. – Х. : НФаУ, 2018. – 31 с.
 8. Пімінов О.Ф., Толочко В.М., Подгайний Г.Я., Шульга Л.І. Сучасний стан системи забезпечення медичним майном Збройних Сил України : метод. рек. до підгот. та провед. семінар. занять і самост. роб. зі спец. підгот. в сист. післядиплом. освіти спец. фармації / уклад. :. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 9. Порядок підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» : метод. рек. / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін.. – Х. : НФаУ, 2018. – 24с.

Свидетельства о регистрации авторского права на служебное произведение

 1. Cвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81543 Україна. Науковий твір «Корпоративний кодекс фармацевтичних закладів галузі охорони здоров’я України як інструмент управління організаційною культурою: методичні рекомендації» / В.М. Толочко, Т.О. Артюх; дата реєстрації 19.09.2018.
 2. Cвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81542 Україна. Науковий твір «Теоретико-методичні підходи до визначення лояльності працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України: методичні рекомендації» / В.М. Толочко, Т.О. Артюх; дата реєстрації 19.09.2018.
 3. Cвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81544 Україна. Науковий твір «Основні концепції стилів управління: Методичні рекомендації для підготовки та проведення семінарських та практичних занять і самостійної роботи з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації» / В.М. Толочко, Т.О. Артюх, Т.Ф. Музика; дата реєстрації 19.09.2018.

Статьи

 1. Толочко В. М. Дослідження специфіки прийняття управлінських рішень у межах організаційної культури фармацевтичних закладів / В. М. Толочко, Т. О. Артюх, М. В. Зарічкова , В. Ю. Адонкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2018. — № 4. — С. 40-48. doi : 10.24959/uekj.18.26
 2. Зарічкова М.В. Дослідження взаємозв’язків між задоволенням фахівців фармації соціальним захистом в аптечних закладах України і необхідністю надання або перегляду існуючого соціального пакета / М.В. Зарічкова // Modern scientific researches. – 2018. –  № 5 (3) – С. 71-79.
 3. Толочко В.М. Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконалення / В.М. Толочко, Т.Ф. Музика, М.В. Чешева, О.М. Должнікова// Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018. –  № 4 (3) – С. 27-32.
 4. Адонкіна В.Ю. Фармакоекономічна оцінка застосування фулвестранту порівняно із хіміотерапією для лікування хворих на місцево прогресуючий або метастатичний ER (+) HER2 (-) рак молочної залози з рецидивом або прогресуванням у постменопаузальний період після застосування першої лінії гормональної терапії (антиестрогенів та інгібіторів ароматази) і за відсутності вісцерального кризу / В.Ю. Адонкіна, О.Я. Міщенко, М.А. Арістов, О.М. Стецюк // Оцінка технології охорони здоров’я. – 2018. – С.12-19.
 5. Толочко В.М. Сравнительный анализ ассортимента гомеопатических лекарственных средств на фармацевтическом рынке Украины, Российской федерации, Республик Беларусь и Казахстан / В. М.  Толочко, В. Ю. Адонкина, Д. В. Вакуленко, Т. Ф. Музыка // Georgian Medical News. – 2018. – №  7-8 (280-281) – С.178-182.
 6. Толочко В.М. Дослідження окремих компетенцій сучасного керівника у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я / В. М. Толочко, Т.О. Артюх, А .В. Курган // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018.- №2(4).- С. 51-59 
 7. Аrtiukh, T. O. Scientific and theoretical justification for implementotion of corporate codes in pharmaceutical institutions of UK /  T. O. Аrtiukh // The Pharma Innovation Journal. – 2018. — №7 (3). – Р. 506-511.
 8. Tolochko, V. M. Homeopathic medicines in Ukraine: Research of legislative support, range and economic availability / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina, K. V. Semchenko, Vakulenko D. V. // The Pharma Innovation Journal. – 2018. – № 7 (4). – Р. 762-766

Тезисы

 1. Толочко В. М. Дослідження рекламного блоку лікарських засобів на телеканалах України / В. М. Толочко, А. В. Курган, О. М. Должнікова // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції., м.Харків, 25-26 жовтня 2018р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 240-242.
 2. Артюх Т. О., Зарічкова М. В. Термінологічне визначення корпоративної (організаційної) депривації спеціалістів фармації як елементу адаптивного управління персоналом у фармацевтичних закладах / Т. О. Артюх, М. В. Зарічкова // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції., м.Харків, 25-26 жовтня 2018р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 18-21.
 3. Adonkinа V. Yu., Muzyka T. F.Comparative analysis of the assortment of homeopathic medicines in the pharmaceutical market of Ukraine, the Russian Federation, the Republic of Belarus and Kazakhstan / V. Yu. Adonkinа, T. F. Muzyka // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції., м.Харків, 25-26 жовтня 2018р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 13-15.
 4. Зарічкова М. В., Артюх Т. О. Дослідження феномену флексибілізації  та прекаризації в Україні як інноваційних форм соціально-трудових відносин на ринку праці / М. В. Зарічкова, Т. О. Артюх // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали VІ міжнародної наук.-прак. конф., м. Харків, 25-26 жотня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 81-83.
 5. Адонкіна В. Ю., Музика Т. Ф. Сравнительный анализ ассортимента гомеопатических лекарственных средств на фармацевтичсеком рынке Украины, Республик Беларусь и Казахстан / В. Ю. Адонкіна, Т. Ф. Музика // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали VІ міжнародної наук.-прак. конф., м. Харків, 25-26 жотня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 116-118.
 6. Зарічкова  М. В. Дослідження взаємозв’язків між задоволенням фахівців фармації соціальним захистом в аптечних закладах України і необхідністю надання або перегляду існуючого соціального пакета / М. В. Зарічкова // Сучасна наукова ідея ‘2018 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мінськ , 25-26 вересня 2018 р. — Мінськ : «Ёлнать» , 2018. — С. 80-82.
 7. Tolochko V. M. Research of economic availability of homeopathic medicines in Ukraine / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали Х наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 21 травня 2018 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 162-163.
 8. Музика Т. Ф.  Основні засади соціального захисту спеціалістів фармації/ Т. Ф. Музика //II International scientific and practical conference “ Scientific Research Priorities – 2018 : theoretical and practical value”  , м. Новий Сонч, Польша,  26-29 червня 2018 р. – Новий Сонч : Rector Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Poland) , 2018. – С. 183
 9. Зарічкова В. М. Дослідження відмінностей в вартості соціального пакету для посад спеціалістів фармації різних рівнів/ Зарічкова М.В. // II International scientific and practical conference “ Scientific Research Priorities – 2018 : theoretical and practical value”  , м. Новий Сонч, Польша,  26-29 червня 2018 р. – Новий Сонч : Rector Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Poland) , 2018. – С. 163.
 10. Адонкіна В. Ю. Фармакоеконмічний аналіз антиагрегатної  терапії у хворих з гострим коронарним синдромом з підйомом сегмента ST / Адонкіна В.Ю. //II International scientific and practical conference “ Scientific Research Priorities – 2018 : theoretical and practical value”  , м. Новий Сонч, Польша,  26-29 червня 2018 р. – Новий Сонч : Rector Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Poland) , 2018. – С. 130.
 11. Артюх Т. О.  Визначення сутності та змістовності нормативної (організаційної) деривації спеціалістів фармації /Т. О. Артюх //II International scientific and practical conference “ Scientific Research Priorities – 2018 : theoretical and practical value”  , м. Новий Сонч, Польша,  26-29 червня 2018 р. – Новий Сонч : Rector Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Poland) , 2018. – С. 134
 12. Толочко В. М.  Законодавче регулювання послуг в закладах охорони здоров’я  / В. М.  Толочко, Т. Ф. Музика // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків,  27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 284.
 13. Толочко В.М. Дослідження деяких організаційних питань фармацевтичного забезпечення лікувально — профілактичних закладів [Електронний ресурс] / В.М. Толочко, Т.Ф. Музика // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 24-25 квітня 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 137-139.
 14. Зарічкова М.В. Аналіз необхідності надання спеціалістам фармації спеціального професійного статусу у трудових правовідносинах / М. В. Зарічкова // Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю., м. Харків , 27 квітня 2018 р. — Харків : НФаУ , 2018. — С. 257
 15. Толочко В.М. Сучасний стан корпоративного управління в фармацевтичних закладах: кодекси етики / В. М. Толочко, Т.О. Артюх // Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю., м. Харків , 27 квітня 2018 р. — Харків : НФаУ , 2018. — С. 282-283.
 16. Толочко В.М. Досвід впровадження нових форм і методів післядипломної підготовки спеціалістів фармації на кафедрі УЕФ ІПКСФ НФаУ як опорної / В. М. Толочко, Т. О. Артюх, М. В. Чешева, О. М. Должнікова // Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції  з міжнародною участю., м. Харків , 27 квітня 2018 р. — Харків : НФаУ , 2018. — С. 449-450.
 17. Толочко В.М. Оцінка раціональності витрат на фармакотерапію хворих на рак молочної залози в Україні / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю., м. Харків , 27 квітня 2018 р. — Харків : НФаУ , 2018. — С. 311.
 18. Толочко В. М., Адонкіна В. Ю. Фармакоекономічний аналіз застосування антимікотиків з групи ехінокандінов у пацієнтів з кандидемією в Україні / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІ міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 384.
 19. Толочко В. М., Музика Т. Ф. Проблеми впровадження фармацевтичних послуг у діяльність аптечних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІ міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 213-214.
 20. Аrtiukh Т. О. Implementation of corporate codes in pharmaceutical institutions of Ukraine / Т. О. Аrtiukh // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІ міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 151-153.
 21. Zarichkova M.V. Study of the directions of employee benefits establishment for pharmacy professionals and calculation of the possible cost of the individual components (options) / M.V. Zarichkova // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІ міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 155-156.
 22. Tolochko V. M. Analysis of Ukrainian economic model of social protection specialists of pharmacy and directions  improvement on the basis of social protection systems in the European union / V. M. Tolochko, M. V. Zarichkova, T. O. Artyukh, T. F.  Muzika // Advances of Science Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 April 2018. — С. 26-36.
 23. Tolochko V. M. Scientific substantiation of the relevance of the of implementation of pharmaceutical institution corporate code in Ukraine / V. M. Tolochko, Т. O. Аrtiukh // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 24-25 квітня 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 178-180.
 24. Zarichkova M.V. Study of the directions of the calculation the cost of the individual employee benefits options / M. V. Zarichkova, O. M. Dolgnikova, M. V. Chesheva // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 24-25 квітня 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 171-174.
 25. Tolochko, V. M. Study of television advertising of medicinal products in Ukraine / V. M. Tolochko, A. V. Kurhan // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXV international scientific and practical conference of young scientists and student, April 18-20, 2018. — Kh., 2018. — P. 370-371.

 

Print Friendly, PDF & Email