2017 г.

 

Национальный учебник

1. Управління фармацією : базов. підруч. для провізорів-інтернів і слухачів системи післядиплом. освіти спеціалістів фармації / В. М. Толочко, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова та ін. ; за ред. В. М. Толочка.  — Харків : НФаУ :  Золоті сторінки, 2016. — 496 с.

(Затверджено Міністерством охорони здоров’я України (лист №23-01-9/228-2 від 11.11.2014 р.). Підручник виданий як національний відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2010 р. № 502 «Про затвердження робочих груп з питань підготовки націоналних підруників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України»).

учебник

Методические рекомендации 

 1. Толочко В. М., Должнікова О. М., Чешева М. В. Оплата праці працівників фармацевтичної галузі  фармації : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 28 с.
 2. В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна, Т. О. Артюх.  Методи фармакоекономіки у фармацевтичній діяльності : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 28 с.
 3. Толочко В.М. Обґрунтування етапів формування та складових елементів «соціального пакета» працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров’я України / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова : метод.рек. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 22 с.
 4. Толочко В. М. Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України / В. М. Толочко, Т. О. Артюх: метод. рек. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 24 с.
 5. Толочко В. М., Артюх Т. О., Музика Т. Ф.  Основні концепції стилів управління : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 28 с.
 6. Толочко В. М., Адонкіна В. Ю. Теоретичні засади формування страхової медицини в Україні : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. та практ. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 24 с.
 7. Толочко В. М., Подгайний Г. Я. Підготовка спеціалістів  фармації з питань тактичної медицини : метод. рек. до підгот. і провед. семінар. занять і самост. роб. з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2017. – 26 с.

Статьи

 1. Zarichkova M. V. Justification of the role of authorized person for social issues in the chain of main parties of social protection of pharmacy professionals / M. V. Zarichkova // The Pharma Innovation Journal. — 2017. – 6 (2). – P. 100-104.
 2. Zarichkova M.V. Theoretical substantiation of the necessity to implement social certification of pharmacy institutions summary / M.V. Zarichkova // Upravlìnnâ, ekonomìka ta zabezpečennâ âkostì v farmacìï. – 2017. – №1 (49). – С. 1–8.
 3. Zarichkova M.V. Study of the impact of introduction of employee benefits in pharmacy institution on incentive of pharmacy professionals / M.V. Zarichkova // Upravlìnnâ, ekonomìka ta zabezpečennâ âkostì v farmacìï. – 2017. – №2 (50). – С. 20–30.
 4. Zarichkova M.V. Formation of the system of indicators and the information content of the social passport of pharmacy institutions // M.V. Zarichkova // Socìalʹna farmacìâ v ohoronì zdorov’â. – 2017. – Vol. 3, № 2. – P. 49–59.
 5. Zarichkova, M. V. Study of improvement of the system of social protection of pharmacy professionals in Ukraine and justification of the conception of social protection of pharmacy professionals / M. V. Zarichkova // The Pharma Innovation Journal. – 2017. — №6 (8) – Р. 231-241.
 6. Zarichkova M. V. The study of the directions for creation of employee benefits for pharmacy professionals and calculation of the possible cost of the individual components (options) / M. V. Zarichkova // News of pharmacy. – 2017. – №3 (91). – P. – 45-60.
 7. Музика Т. Ф. Дослідження регуляторних норм обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я / Т. Ф. Музика // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – Т 3, № 1. – P. – 42-48.
 8. Screening study for finding the optimal combination gel composition for the treatment of periodontal disease, which contains extracts of Aloe Vera and Oac Bark / N. A. Tsubanova, D. S. Zhurenko, N. V. Khokhlenkova, T. O. Artiukh // Asian Journal of Pharmaceutics. — Apr-Jun 2017 (Suppl). -№ 11 (2) — Р. 353 – 357.
 9. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissues of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov, D. Velikiy et al. // Medical education. – 2017. – Issue. 12 (2). – Vol. 51. – P. 1521-1530.
 10. Research of economic accessibility and costs optimization of chemotherapy treatment schemes of patients with breast cancer in Ukraine / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina, K. V. Semchenko // The Pharma Innovation Journal. – 2017. –  № 6 (12) – Р. 253-257.
 11. Толочко, В. М. Дослідження аспектів лояльності спеціалістів фармації вітчизняних аптечних закладів / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – Т. 3, № 4. – С. 41-51. doi: 10.24959/sphhcj.17.94
 12. Tolochko V. M. Research of economic accessibility and costs optimization of chemotherapy treatment schemes of patients with breast cancer in Ukraine / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina, K. V. Semchenko // The Pharma Innovation Journal. – 2017. –  № 6 (12) – Р. 253-257.
 13. Музика Т. Ф. Організація фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів у розрізі часу / Т. Ф. Музика // Современная фармация. – 2017. № 12. – С. 80-83.

Тезисы

 1. Толочко В. М., Музика Т.Ф. Дослідження питань обліку фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів в умовах впровадження медичного страхування / В. М. Толочко, Т.Ф. Музика // Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали ІV всеукраїнської наук.- освітн. internet-конф., м. Харків, 15 березня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 238-239.
 2. Толочко В. М., Зарічкова М. В. Обґрунтування актуальності впровадження соціального паспорту аптечного закладу / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова // Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали ІV всеукраїнської наук.- освітн. internet-конф., м. Харків, 15 березня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 235-237.
 3. Адонкіна В. Ю. Результати частотного аналізу призначень лікарських засобів хворим на рак молочної залози / В. Ю. Адонкіна, // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали ІХ наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 183-184.
 4. Толочко В. М., Адонкіна В. Ю. Лікарські засоби для лікування мукополісахаридозів І, ІІ, VI типів на фармацевтичному ринку України / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали V міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 30-31 березня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 392-393.
 5. Толочко В. М., Артюх Т. О. Дослідження факторів впливу на індекс залученості спеціалістів фармації, як показника стану організаційної культури аптечного закладу / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали V міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 30-31 березня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 249-251.
 6. Толочко В. М., Зарічкова М. В. Дослідження загальної структури соціального паспорту аптечного закладу та його основних етапів впровадження / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали V міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 30-31 березня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 252-254.
 7. Зарічкова М. В. Впровадження соціального пакетув аптечні заклади України: визначення та порядок обліку / М. В. Зарічкова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали V міжнародної наук.-прак. конф., м. Харків, 20-21 квітня 2017р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 355-358.
 8. Музика Т. Ф. Аналіз аспектів фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів у сучасних умовах / Т. Ф. Музика // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали V міжнародної наук.-прак. конф., м. Харків, 20-21 квітня 2017р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 372-374.
 9. Толочко В. М., Артюх Т. О. Аналіз залученості спеціалістів фармації як показника ефективного управління організаційною культурою аптечних закладів / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали V міжнародної наук.-прак. конф., м. Харків, 20-21 квітня 2017р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 377-380.
 10. Толочко В. М., Адонкіна В. Ю. Оптимізація витрат на схеми хіміотерапії, що використовувались для лікування хворих на рак молочної залози за результатами аналізу «мінімізація витрат» / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали V міжнародної наук.-прак. конф., м. Харків, 20-21 квітня 2017р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 424-426.
 11. Толочко В. М., Зарічкова М. В. Наукові досягнення кафедри управління та економіки фармації та їх використання в системі післядипломної освіти / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 65-67.
 12. Зарічкова М. В., Гуторов О. І. Дослідження соціальної вразливості спеціалістів фармації України як результату прекарізації та її переваг, недоліків і скритих погроз для фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України / М. В. Зарічкова, О. І. Гуторов // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 158-162.
 13. Адонкіна В. Ю., Гуторов О. І. Аналіз схем хіміотерапії, які рекомендовані уніфікованим клінічним протоколом надання медичної допомоги хворим на рак молочної залози з метою мінімізації витрат / В. Ю. Адонкіна, О. І. Гуторов // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 223-225.
 14. Толочко В. М., Адонкіна В. Ю. Досвід кафедри УЕФ ІПКСФ з використання інтернет ресурсів у системі післядипломної освіти / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 52-54.
 15. Толочко В. М., Артюх Т. О. Досвід використання зворотнього зв’язку зі слухачами циклів у системі підвищення їх кваліфікації / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 55-57.
 16. Толочко В. М., Артюх Т. О. Досвід діяльності кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ як опорної в системі післядипломної освіти / В. М. Толочко, Т. О. Артюх // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 58-64.
 17. Артюх Т. О., Хоменко В. М, Визначення наукових підходів до розрахунку індексу залученості спеціалістів фармації / Т. О. Артюх, Хоменко В. М. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 150-152.
 18. Музика Т.Ф., Гудзенко О. П. Доцільність введення посади спеціаліста фармації в лікувально-профілактичних закладах. / Т.Ф. Музика, О. П. Гудзенко // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 175-177.
 19. Музика Т.Ф., Пономаренко М. С. Аспекти нормативно — правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів у лікувально профілактичних закладах / Т.Ф. Музика, М. С. Пономаренко // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 178-180.
 20.  Подгайний Г. Я. Сучасний стан військово — медичної підготовки спеціалістів фармації в системі післядипломної освіти / Г. Я. Подгайний // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 46-48.
 21. Подгайний Г. Я. Удосконалення підготовки спеціалістів фармації з надання домедичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях у системі післядипломної освіти / Г. Я. Подгайний // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 49-51.
 22. Толочко В. М., Чешева М. В., Должнікова О. М. Передатестаційна підготовка спеціалістів фармації зі спеціальності «Організація і управління фармацією» / В. М. Толочко, М. В. Чешева, О. М Должнікова // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 68-70.
 23. Чешева М. В., Должнікова О. М., Хмельницька О. А. Компетентнісний підхід в післядипломній освіті фахівців фармації / М. В. Чешева, О. М Должнікова, О. А. Хмельницька // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 73-75.
 24. Должнікова О. М., Чешева М. В. Кураторство, як форма співпраці зі слухачами в системі післядипломної освіти / О. М. Должнікова, М. В. Чешева, // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С.11-13.
 25. Пімінов О.Ф., Подгайний Г.Я. Актуальні проблеми військово-медичної підготовки спеціалістів фармації у системі післядипломної освіти / О. Ф. Пімінов, Г. Я. Подгайний // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XІV всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (18–19 травня 2017 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 367 – 368.
 26. Вакуленко Д. В., Литовченко Р. Г. Дослідження переваг екстемпорального виготовлення лікарських засобів, зокрема гомеопатичних, в аптеках за сучасних умов / Д. В.Вакуленко, Р. Г. Литовченко Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжнар. участ., м. Харків, 16-17 травня 2017 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 251-252.
 27. Толочко В. М. Фармакоекономічний аналіз можливостей застосування мікафунгіну у порівнянні з каспофунгіном у пацієнтів з інвазивним кандидозом в Україні / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Science and life:  Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 22 December 2017. – C. 585-589.
 28. Толочко В. М. Соціальні аспекти у діяльності спеціалістів фармації в аптечних закладах / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Science and life: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 22 December 2017. – C. 590-595.
Print Friendly, PDF & Email