2016 г.

 

Статьи

 1. Зарічкова М.В. Удосконалення соціального захисту спеціалістів фармації шляхом попередження їх професійного вигорання / М.В. Зарічкова // Управління, Економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. –№1 (45). – С. 38–43.
 2. Tolochko V. M. Diuretics: Study of Assortment, Social and Economic Affordability and Consumption in Ukraine / V. M. Tolochko, V. Iu. Adonkina // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. – 2016. – № 2 (6). – С. 131–135.
 3. Толочко В.М. Аналіз структури і складових витрат на соціальний захист фахівців фармації та можливості їх реалізації на рівні аптечного закладу / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т.2, №1. – С. 45–50.
 4. Muzyka T.F. Analysis of the normative legal regulation of accountability of medicines and medical products in healthcare institutions / T.F.Muzyka, M.V. Zarіchkova, M.V.Chesheva // News of pharmacy. – 2016. –№2 (86). – P. 37–39.
 5. Zarichkova M.V. Retrospective analysis of legislative and regulatory framework of Ukraine in the area of social protection and social security of population emphasizing the representatives of certain professions / M.V. Zarichkova // The Pharma Innovation Journal. – 2016. — №5(8). – Р. 77-82.
 6. Толочко В.М. Дослідження впливу виду постачання лікарських засобів до аптечних закладів на витрати робочого часу спеціалістів з контролю якості. // В.М. Толочко, Т.О. Артюх, Т.Ф. Музика / Управління, економіка та забезпечення якості у фармації.–2016.–№1(45).–С.57-60.
 7. Аrtiukh T. Theoretical and Methodological Approaches for Studying the Loyalty of Pharmacy Specialists towards Chemist’s Shops, As a Part of Corporate Culture / T. O. Аrtiukh // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – №5 (8). – Р. 83 – 88.
 8. Tolochko V.M. Study of problematic aspects of homeopathic medicinal products compounding in the pharmacies / V.M. Tolochko, D.V. Vakulenko // Рецепт. – 2016 − Т.19, № 3. − С. 309–316.
 9. Толочко В. М. Дослідження контингенту слухачів системи післядипломної освіти зі спеціальності «Організація і управління фармацією» / В. М. Толочко, М. В. Чешева, О. М. Должнікова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, № 3. – С. 23–29.
 10. Толочко В.М. Огляд механізму стягнення податків в Україні та деяких країнах світу // В.М. Толочко,Т.Ф. Музика / Современная фармация.–2016.– июнь 2016.–С.71.-74.
 11. Мищенко, О. Я. Социально-экономическая доступность антинеопластических лекарственных средств в Украине / О. Я. Мищенко, В. Ю. Адонкина // Материалы междунар. дистанционной науч.-практ. конф. на тему: «Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества» посвященной 85-летию Казахского нац. мед. ун-та им. С. Д. Асфендиярова, г. Алмата, Республика Казахстан, 4 мая, 2016 г. – C. 178-183.
 12. Zarichkova, M. V. The scientific summary of monitoring results of expenditure for social protection in the European union and Ukraine / M. V. Zarichkova // Вісник фармації. – 2016. – 4 (88). — С. 54-58.
 13. Zarichkova, M. V. The scientific summary of monitoring results of expenditure for social protection in the European union and Ukraine / M. V. Zarichkova // Вісник фармації. – 2016. – 4 (88). — С. 54-58.

Тезисы

 1. Артюх Т.О. Сучасні підходи до удосконалення системи мотивації персоналу аптечних закладів та можливості їх впровадження в Україні / Т. О. Артюх // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 180 -182.
 2. Адонкіна В. Ю. Аналіз стану вітчизняного ринку антинеопластичних лікарських засобів / В. Ю. Адонкіна // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали ІV міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 366-368.
 3. Артюх Т.О. Визначення методів розрахунку чисельності посад спеціалістів фармації для проведення контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах/ Т. О. Артюх, Т.Ф. Музика // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали ІV міжнародної наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 225 — 228
 4. Tolochko V.M. Research and functions of major tasks homeopathic pharmacies / V.M. Tolochko, D.V. Vakulenko // Topical issues of new drugs development : матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (April 21, 2016 Kharkiv). – Kh.: NUPh, 2016. – С. 242-243.
 5. Міщенко О. Я. Аналіз раціональності витрат на фармакотерапію хворих на рак молочної залози / О. Я. Міщенко, А. Г. Литовченко, В. Ю. Адонкіна // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІІІ Всеукр. наук.- практ. конф. з міжн. участю, м. Харків, 08 квітня 2016 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 139.
 6. Толочко В. М. Політаблетки (Polycap) для лікування серцуево-судиних захворювань: сучасний стан фармацевтичного ринку України / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи. Матеріали VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України, 13-16 вересня 2016 р. – Х., 2016. – С. 293.
 7. Толочко В. М. Дослідження динаміки споживання блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ в Україні / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук.симп. у рамках VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р./ ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 165.
 8. Зарічкова М. В. Аналіз законодавчого регулювання права спеціалістів фармації на пенсію за вислугу років / М. В. Зарічкова, О. М. Должнікова // Фармацевтична наука та практика: Проблеми, досягнення, перспективи розвитку. Матеріали I науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) – Х., 2016. – С. 197 – 198.
 9. Толочко В.М. Дослідження послідовності витрат на соціальний захист спеціалістів фармації та їх пріоритетів на рівні фармацевтичного закладу / В.М. Толочко, М. В. Зарічкова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики. Матеріали IV науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) – Х., 2016. – С. 219 – 221.
 10. Зарічкова М. В. Необхідність впровадження соціальних гарантій працівників охорони здоров’я на рівні розвинутих європейських держав / М. В. Зарічкова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи. Матеріали VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України, 13-16 вересня 2016 р. – Х., 2016. – С.219-220.
 11. Толочко В.М. Аналіз можливості застосування ваучерів для навчання спеціалістів фармації: міжнародний досвід та перспективи / В.М. Толочко, М. В. Зарічкова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук.симп. у рамках VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р./ ред..кол.: А.А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.91-93.
 12. Адонкіна В. Ю. Аналіз витрат на лікарські засоби за фармакотерапевтичними групами при лікуванні злоякісних новоутворень молочних залоз / В. Ю. Адонкіна // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 232.
 13. Музика Т.Ф. Дослідження пріоритетів фармацевтичного забезпечення лікувально- профілактичних закладів / Т.Ф. Музика, М.В. Чешева // мат. науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку». – Х. 24-25 березня 2016 р. С.208-209.
 14. Толочко В. М. Аналіз витрат на фармацевтичне забезпечення лікувально- профілактичних закладів/ В. М. Толочко, Т.Ф. Музика //мат. VIII національного з’їзду  фармацевтів України. «Фармація XXI століття; тенденції та перспективи».– Том. 2.–Х.13-16 вересня 2016р. — С. 204.
 15. Толочко В. М. Актуальні проблеми забезпечення індивідуальними медичними засобами захисту військовослужбовців збройних сил України / В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р./ ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 93-94.
 16. Толочко В.М. Дослідження екстемпоральної рецептури на гомеопатичні лікарські засоби у гомеопатичних аптеках (відділах) / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи. Матеріали VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України, 13-16 вересня 2016 р. – Х., 2016. – С. 285.
 17. Вакуленко Д. В. Дослідження ставлення споживачів до гомеопатичних лікарських засобів та окреслення їх переваг щодо використання / Д. В. Вакуленко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.- практ. internet-конф. з міжн. участю, м. Харків, 24–25 березня 2016 р.– Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 184–185.
 18. Артюх Т. О. Дослідження лояльності персоналу вітчизняних аптечних закладів, як інструменту адаптивного управління організаційною культурою / Т. О. Артюх // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України, 13–16 вересня 2016 р. – Х., 2016. – С. 185–
 19. Яковлєва Л. В. Аналіз споживання антигіпертензивних фіксованих комбінацій та їх економічної доступності на Українському фармацевтичному ринку / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С 248–249.
 20. Артюх Т. О. Аналіз концепції «Освіта протягом життя» та перспективи її реалізації у післядипломному навчанні спеціалістів фармації / Т. О. Артюх // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук.симп. у рамках VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.62–64.
 21. Толочко В. М. До питання підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на сучасному етапі / В. М. Толочко, М. В. Чешева, О. М. Должнікова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10–11 листоп. 2016 р.. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. –С. 253 – 254.
 22. Толочко В. М. Оптимізація організації фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10–11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 252 – 253.
 23. Зарічкова М. В. Аналіз розвитку національного законодавства з питань соціального захисту і соціального забезпечення / М. В. Зарічкова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10–11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 210–
 24. Артюх Т. О. Складові організаційної культури в рамках адаптивного управління персоналом аптечних закладів / Т. О. Артюх // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10–11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 194–
 25. Адонкіна В. Ю. Дослідження доступності протипухлинних препаратів в Україні / В. Ю. Адонкіна // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10–11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 194.
 26. Толочко В. М. Удосконалення екстемпорального виготовлення ГОЛЗ шляхом стандартизації виробничих операцій / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10–11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 160–161.
 27. Толочко, В. М. Політаблетки (polycap) для лікування серцево-судинних захворювань: сучасний стан фармацевтичного ринку України / В. М. Толочко, В. Ю. Адонкіна // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали наук. симпозіуму у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 15-16 верес. 2016 р. — Харків, 2016. — С. 77-78.
 28. Зарічкова, М. В. Необхідність впровадження соціальних гарантій працівників охорони здоров’я на рівні розвинутих Європейських держав / М. В. Зарічкова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали наук. симпозіуму у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 15-16 верес. 2016 р. — Харків, 2016. — С. 98-99.
 29. Толочко, В. М. Аналіз витрат на фармацевтичне забезпечення лікувально- профілактичних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали наук. симпозіуму у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 15-16 верес. 2016 р. — Харків, 2016. — С. 231.
 30.  Артюх, Т. О. Дослідження лояльності персоналу вітчизняних аптечних закладів, як інструменту адаптивного управління організаційною культурою / Т. О. Артюх // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали наук. симпозіуму у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 15-16 верес. 2016 р. — Харків, 2016. — С. 138-139.
 31.  Мищенко О. Я. Социально-экономическая доступность антинеопластических лекарственных средств в Украине / О. Я. Мищенко, В. Ю. Адонкина // Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества: материалы междунар. дистанционной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию Казахского нац. мед. ун-та им. С. Д. Асфендиярова, г. Алмата, Республика Казахстан, 4 мая, 2016 г. – C. 178–183

Методические рекомендации

 1. Зарічкова М. В. Дослідження законодавчо — нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України// М. В. Зарічкова, В. М. Толочко, Т. Ф. Музика// метод. реком: Х.– вид. НФаУ, 2016 С. 30.
 2. Пімінов О. Ф. Організаційні засади медичного постачання в Збройних силах України / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний //  метод. рек. до підгот. та провед. семінар. занять і самост. роб. зі спец. підгот. за курсом «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.

Информационные листы

 1. Зарічкова М. В. Визначення синдрому професійного вигорання у працівників фармацевтичної галузі за допомогою комп’ютерної програми статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(PBSPh) / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко // Інформ.лист. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 8 с.

 

Внедрения и интеллектуальная собственность

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Літературний письмовий твір наукового характеру Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. — №63812; дата реєстрації. 29.01.2016. (Толочко В.М. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 20 с.)
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Науковий твір «Інформаційний лист «Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я» / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. — №64311; дата реєстрації. 01.03.2016. (Зарічкова М.В. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук / за ред. д. фарм.н., проф. В.М.Толочко, д. фарм. н., проф. М.С.Пономаренко // Інформ. Лист. – Х.-К.: Вид – во НФаУ — НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2015. – 8 с.)
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Науковий твір «Інформаційний лист «Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань» / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. — №64310; дата реєстрації. 01.03.2016. (Зарічкова М.В. Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук / за ред. д. фарм.н., проф. В.М.Толочко, д. фарм. н., проф. М.С.Пономаренко // Інформ. Лист. – Х.-К.: Вид – во НФаУ — НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2015. – 11 с.)
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Науковий твір «Інформаційний лист «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я» / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. — №64308; дата реєстрації. 01.03.2016. (Зарічкова М.В. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук / за ред. д. фарм.н., проф. В.М.Толочко, д. фарм. н., проф. М.С.Пономаренко // Інформ. Лист. – Х.-К.: Вид – во НФаУ — НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2015. – 7 с.)
 5. відоцтво про реєстрацію авторського права на Науковий твір «Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання» / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. — №64309; дата реєстрації. 01.03.2016. (Зарічкова М.В. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук : метод.рек. – Х.-К.: НФаУ — НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2015. – 30 с.)
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір (брошюра) «Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України» / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко, Е.Ф. Музика. — №65635; опубл. 26.05.2016. (Зарічкова М.В. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України / М.В. Зарічкова, В.М.Толочко, Т.Ф.Музика : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.)
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір (брошюра) «Визначення синдрому професійного вигорання у працівників фармацевтичної галузі за допомогою комп’ютерної програми статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(PBSPh)» / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. — №65634; опубл. 26.05.2016. (Зарічкова М.В. / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко // Інформ.лист. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 8 с.)
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового характеру «Основні функції і завдання спеціалізованих гомеопатичних аптек (відділів) на сучасному етапі розвитку фармацевтичної галузі»/ В.М. Толочко, Д.В. Вакуленко. – №63813 від 29.01.2016.

Статьи Фармацевтическая энциклопедия

 1. Артюх Т. О. Антикризове управління / Т. О. Артюх, М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 116.
 2. Артюх Т. О. Життєвий цикл організації / Т. О. Артюх, І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 625–626
 3. Артюх Т. О. Хронофаги / Т. О. Артюх // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1865.
 4. Зарічкова М. В. Кобрендинг / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 847–848.
 5. Зарічкова М. В. Роль соціальна / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1488–1489.
 6. Зарічкова М. В. Синдром професійного вигорання спеціалістів фармації / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1528–1529.
 7. Зарічкова М. В. Уповноважена особа з соціальних питань / М. В. Зарічкова // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1713–1714.
 8. Должнікова О. М. Заробітна плата / О. М. Должнікова // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 652.
 9. Медведєва Ю. П. Дистанційна реалізація / Ю. П. Медведєва // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 502.
 10. Музика Т. Ф. Система кредитно-фінансова / Т. Ф. Музика // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1534.
 11. Музика Т. Ф. Фармацевтичне забезпечення лікувально-профілактичних закладів / Т. Ф. Музика // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1754.
 12. Подгайний Г. Я. Медичне майно / Г. Я. Подгайний // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1045.
 13. Толочко В. М. Гудзенко Олександр Павлович / В. М. Толочко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 455.
 14. Чешева М. В. Брильова Ніна Іванівна / М. В. Чешева // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 242.
 15. Міщенко І. В. Ентропія (в інформатиці й теорії управління) / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 587–588.
 16. Міщенко І. В. Інтуїція / І. В. Міщенко// Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 724–725.
 17. Міщенко І. В. Майстерність в управлінні / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1010–101.
 18. Міщенко І. В. Психогігієна / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1418.
 19. Міщенко І. В. Рефлексія / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1460.
 20. Міщенко І. В. Роль управлінська / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1489.
 21. Міщенко І. В. Самоорганізація / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1502.
 22. Міщенко І. В. Теорія управління / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1642–1643.
 23. Міщенко І. В. Толочко Валентин Михайлович / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1683
 24. Міщенко І. В. Управління / І. В. Міщенко // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : МОРІОН, 2016. – С. 1714.

 

Print Friendly, PDF & Email