Навчально-методична література

Застосування нових форм та методів навчання

За звітний період було переглянуто і оновлено 211 розробок до лекцій, практичних та семінарських занять з використанням активних форм навчання – ситуаційних і тестових завдань, ділових ігор, тестових питань та ін. Створено банк із відео-лекцій, який у звітному періоді складається із комплекту «лекція і бліц-лекція – її короткий варіант, який розміщується на сайті кафедри» до 8 навчальних тем, який буде поповнюватись також відеоматеріалами для проведення практичних і семінарських занять. Електронні відеоматеріали застосовуються в процесі поетапного впровадження дистанційних форм навчання у системі післядипломної освіти спеціалістів фармації.

Організовано і проведено 2 лекції майстер-класу (м.-к.), 8 відкритих лекцій і 6 відкритих семінарських і практичних занять за тематикою:

 • «Організаційна структура фармацевтичної галузі. Аптечна мережа» (проф. Толочко В.М.); лекція м.-к.; Полтава;
 • «Підготовка та удосконалення фармацевтичних кадрів за сучасних умов» (проф.Толочко В.М.); лекція м.-к., м. Харків;
 • «Система основних понять теорії управління. Менеджмент у фармації» (доц.Міщенко І.В.); лекція, м. Харків;
 • «Організаційно-психологічні аспекти управлінської діяльності» (доц.Міщенко І.В.); лекція, м. Харків;
 • «Організація як соціальна система: види, структура, життєвий цикл, умови ефективного функціонування» (ас.Артюх Т.О.), лекція, м.Харків;
 • «Основи підприємницької діяльності у фармацевтичній галузі» (доц.Великий Д.Л.); лекція, м.Харків;
 • «Сучасна теорія фармацевтичної інформатики. Програмне і апаратне забезпечення роботи з персональними комп’ютерами (ПК)» (ст.викл. Даценко О.І.); лекція, м. Харків;
 • «Законодавче регулювання обігу лікарських засобів (ЛЗ) та виробів медичного призначення (ВМП) в аптечних закладах різних форм власності» (доц.Зарічкова М.В.); лекція, м. Харків;
 • «Поняття та складові трудового права: договір, контракт, колективний договір» (викл.Полуніна С.М.); лекція, м. Харків;
 • «Підприємництво у фармацевтичній галузі» (доц.Музика Т.Ф.); лекція, м.Харків;
 • «Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по договору. Претензійно-позовна робота» (Чешева М.В.); семінар, м.Харків;
 • «Застосування штрих-кодів у реалізації ЛЗ і ВМП» (ст.викл. Даценко О.І.); семінар, м.Харків;
 • «Порядок одержання дозволу (ліцензії) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності» (доц.Великий Д.Л.); семінар, м.Харків;
 • «Сучасний стан організації медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях. Державна служба медицини катастроф та медичне постачання її формувань та закладів» (ст.викл.Подгайний Г.Я.); семінар, м.Харків;
 • «Загальна характеристика господарського обліку» (доц.Должнікова О.М.); семінар  Харків;
 • «Реклама фармацевтичної продукції» (доц.Зарічкова М.В.); лекція, м. Полтава;
 • «Особливості відпуску наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів амбулаторним хворим» (доц.Зарічкова М.В.); практичне заняття, м. Полтава.

Застосування методів навчання та контролю знань за допомогою технічних засобів навчання та на базі ЕОМ

На кафедрі використовуються такі технічні засоби демонстрації навчальних матеріалів, як відео − та мультимедійна проекційна техніка, проекційні апарати типу «лектор». Тестові програми на ПЕОМ застосовуються для проведення базового, рубіжного та заключного контролю знань слухачів, які крім функції контролю також мають навчальну функцію, для якої передбачено режим тренінгу. На передатестаційних циклах та очній частині інтернатури підсумковий контроль проводиться за комп’ютерними програмами МОЗ України. За звітний період переглянуто і удосконалено банк слайдів до демонстрації лекційного матеріалу (2238 од.), зокрема, удосконалено мультимедійне супроводження до 32 навчальних тем лекцій, практичних і семінарських занять (1625 слайдів), 8 тем науково-популярних лекцій (275 слайдів); підготовлено і записано нових 8 відеолекцій (275 слайдів) і до них у комплект на їх основі записано 8 бліц-лекцій, які розміщено на сайті кафедри як елемент дистанційної освіти. Доповнено і перевидано 1 інтерактивний навчальний посібник, який входить до банку інтерактивних навчально-методичних матеріалів з 1 підручника і 4 посібників. Підготовлено до видання або видані: а) підручники:       (всього), в т.ч.: – видано ; – підготовлено до видання    –    . в т.ч. з грифом МОН  –. б) практичні посібники: 2 (всього), в т.ч.: – видано 2; – підготовлено до видання    –. в т.ч. з грифом МОН    –. в) методичні рекомендації: 4 (всього), в т.ч.: – видано 2; – підготовлено до видання 2. в т.ч. з грифом МОН  – г) навчальних відеоматеріалів: – відеолекцій     – 8 – бліц-відеолекцій   – 8 Проведено дві лекцій майстер-класу:

 • «Організаційна структура фармацевтичної галузі. Аптечна мережа» (проф. Толочко В.М), м.Полтава;
 • «Підготовка та удосконалення фармацевтичних кадрів за сучасних умов» (проф.Толочко В.М), м. Харків.

відкритих лекцій – 8:

 • «Система основних понять теорії управління. Менеджмент у фармації» (доц.Міщенко І.В.), лекція, м. Харків;
 • «Організаційно-психологічні аспекти управлінської діяльності» (доц.Міщенко І.В.); лекція, м. Харків;
 • «Організація як соціальна система: види, структура, життєвий цикл, умови ефективного функціонування» (ас.Артюх Т.О.), лекція, м.Харків;
 • «Основи підприємницької діяльності у фармацевтичній галузі» (доц.Великий Д.Л.); лекція, м.Харків;
 • «Сучасна теорія фармацевтичної інформатики. Програмне і апаратне забезпечення роботи з персональними комп’ютерами (ПК)» (ст.викл. Даценко О.І.); лекція, м. Харків;
 • «Законодавче регулювання обігу лікарських засобів (ЛЗ) та виробів медичного призначення (ВМП) в аптечних закладах різних форм власності» (доц.Зарічкова М.В.); лекція, м. Харків;
 • «Поняття та складові трудового права: договір, контракт, колективний договір» (викл.Полуніна С.М.); лекція, м. Харків;
 • «Підприємництво у фармацевтичній галузі» (доц.Музика Т.Ф.); лекція, м.Харків.

Участь у наукових конференціях, симпозіумах та семінарах:

 • тези    23;
 • доповіді    9.

Інновації розроблені і впроваджені кафедрою:

 • навчальний план та модульний навчально-тематичний план ТУ з комп’ютерним забезпеченням для дистанційної форми навчання спеціалістів фармації за спеціальністю «Організація і управління фармацією»;
 • навчальний план та програма циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів»

 

Print Friendly, PDF & Email