Напрями діяльності

 •  Післядипломна підготовка спеціалістів фармації

Післядипломна підготовка займає особливе місце в атестації спеціалістів фармації, Положення про яку затверджено наказом МОЗ України № 818 від 12 грудня 2006 р. «Про порядок проведення атестації провізорів», згідно якому встановлюються такі види атестації:

 1. атестація на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання “провізор загального профілю”;
 2. атестація провізорів на присвоєння кваліфікаційної категорії, які пройшли протягом року перед атестацією передатестаційний цикл;
 3. атестація провізорів на підтвердження кваліфікаційної категорії, які пройшли перед атестацією передатестаційний цикл.

На кафедрі існують такі форми післядипломної підготовки, як: інтернатура, магістратура, спеціалізація, цикли тематичного удосконалення, передатестаційні цикли. Метою післядипломної підготовки спеціалістів є не лише підвищення рівня кваліфікації, а досягнення здатності спеціаліста до розвитку і самовдосконалення. На кафедрі УЕФ окрім традиційних видів навчання проводяться семінари, тренінги, коучинги, рольові ігри тощо.

 • Методична діяльність

Для забезпечення післядипломної підготовки спеціалістів фармації на кафедрі постійно ведеться методична робота. На сьогоднішній день на кафедрі створено методичну базу близько 40 видань, яка складається з методичних розробок до лекційних, практичних та семінарських занять. Застосування методів навчання та контролю знань за допомогою технічних засобів навчання та на базі ЕОМ. На кафедрі використовуються такі технічні засоби демонстрації навчальних матеріалів, як відео − та мультимедійна проекційна техніка, проекційні апарати типу «лектор». Проводяться базовий, рубіжний та заключний контроль з використанням тестових програм на ПЕОМ. Підсумковий контроль на передатестаційних циклах та очній частині інтернатури проводиться за комп’ютерними програмами МОЗ України. Створено банк слайдів до демонстрації лекційного матеріалу (1200 од.), мультимедійне супроводження розроблене до 26 навчальних тем лекцій, практичних і семінарських занять. Розпочаті заняття з викладачами кафедри з питань впровадження методів та форм дистанційного навчання. Створюється навчально-тематичний план такого навчання з використанням інтерактивних форм навчання завдяки Internet.

 •  Наукова діяльність

Загальна спрямованість наукових досліджень кафедри УЕФ– організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації. Основні напрями:

 1.  теоретичні та методологічні засади соціального захисту спеціалістів фармації у сучасних умовах;
 2. наукові та методичні основи дослідження проблемних аспектів фармацевтичного забезпечення населення через мережу Internet;
 3.  теоретичні та науково-практичні засади адаптивного управління персоналом фармацевтичних закладів з роздрібної реалізації;
 4. дослідження психологічних аспектів професійної діяльності фахівців фармації;
 5. удосконалення функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів на рівні фармацевтичних закладів з роздрібної реалізації;
 6. удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних установ в ринкових умовах;
 7. наукові та методичні засади організації виготовлення гомеопатичних лікарських засобів в аптеках.
 • Впровадження дистанційних форм навчання

дистанц Жит+Він_1Дистанц_Житомир_03.2014_2

 • Міжнародна діяльність

Загальна спрямованість міжнародної діяльності  кафедри УЕФ – обмін досвідом у галузі з питань освітньої діяльності з підготовки спеціалістів фармації, представлення результатів наукових дослідів та їх обговорення, проведення навчальних та наукових заходів, перспективи обміну фахівцями (науковцями) для участі у навчальному процесі.

Print Friendly, PDF & Email